Съдържание Цялата книга на една страница

Не бъди глупав

1Да очакваш сняг през лятото и дъжд през сухия сезон
е по-разумно, отколкото да почиташ глупака.
2Проклятие, което не заслужаваш, ще отлети
като врабче или лястовица.
3Както конете и магаретата трябва да бъдат бити и обуздавани,
така трябва да бъдат третирани и глупаците.
4Не ставай глупав като отговаряш на глупавите.
5Но ако отговаряш на някои, покажи им колко глупави са те,
така че да не се мислят за умни.
6Да изпратиш съобщение чрез глупак
е като да си отсечеш крака и като да пиеш отрова.
7Глупак, говорещ мъдри думи
е като спортист с обездвижени крака. А
8Би ли почитал глупака?
Защо не стреляш с прашка, с вързан за нея камък?
9Бодливият храст, размахван наоколо от пияния
не е по-лош от притча в устата на глупака.
10Не е умно да стреляш със стрели всеки минаващ,
както и да наемеш банда безполезни хора. Б
11Кучетата се връщат да ядът своя бълвоч,
също както глупавите повтарят своите глупости.
12Има повече надежда за глупавия,
отколкото за някой, който казва: “Аз наистина съм умен!”
13Не бъди мързелив и да повтаряш: “Навън има лъв!”
14Вратата се завърта на пантите си,
а мързеливият човек се завърта само в леглото си.
15Някои от нас са толкова мързеливи,
че не искат да повдигнат ръката си, за да се нахранят.
16Мързеливият човек казва: “Аз съм по-умен от всеки друг!”
17По-добре е да хванеш бясно куче за ушите,
отколкото да участваш в чужда кавга.
18Не е по-откачено да стреляш с остри и огнени стрели,
19отколкото да измамиш някого и да кажеш:
“Просто се пошегувах!”
20Където няма масло, огънят изгасва;
където няма клюки, споровете биват прекратявани.
21Тези, които причиняват беди
започват конфликти, също както искрата
и маслото запалват огъня.
22Няма нищо по-вкусно от вкуса на клюките!
Те се топят в устата ти.
23Да скриваш мисли, пълни с омраза зад спокойно В говорене
е като обличане на глинен съд с евтина полировка.
24–25Приятното говорене на врага крие повече лоши планове, отколкото могат да се преброят, така че не вярвай нито дума.
26Всеки ще прозре тези лоши планове.
27Ако копаеш яма, ще паднеш в нея;
ако търкаляш камък, той ще се обърне върху тебе.
28Наблюдавай всеки, който говори лъжи и ласкае –
целта му е да те хване.

А с…крака: Едно възможно значение.
Б хора: Едно възможно значение.
В спокойно: Една древна версия; Еврейски “пълен с омраза”.