Съдържание Цялата книга на една страница

Мъдро е да бъдеш търпелив

1По-добре е да бъдеш беден и да живееш праведно,
отколкото да бъдеш глупав лъжец.
2Желанието и глупостта не си подхождат.
Ако си твърде нетърпелив, ще пропуснеш пътя.
3Ние се съсипваме чрез собствената си глупост,
въпреки че обвиняваме Бог.
4Богатите имат много приятели;
бедните нямат никакви.
5Нечестните свидетели и лъжците
няма да избягат от наказание.
6Всички се опитват да бъдат приятели с тези,
които могат да им помогнат.
7Ако си беден, твоите роднини те отхвърлят,
а приятелите ти дори се отнасят по-лошо.
Когато ти наистина се нуждаеш от тях, те не са до тебе. А
8Направи си услуга като имаш добър разум –
ще бъдеш радостен, че си го направил.
9Нечестните свидетели и лъжците ще бъдат разрушени.
10Неправилно е глупакът да живее в разкош
или слуга да управлява вместо цар.
11Мъдро е да бъдеш търпелив
и да показваш какъв си като прощаваш.
12Разгневен цар вика като лъв,
но когато е удовлетворен – той е като роса върху посевите.
13Глупавият син донася позор на баща си.
Натякваща съпруга няма спиране
като капките на дъжда – кап, кап, кап.
14Ти може да наследиш всичко от своите родители,
но благоразумната съпруга е дар от Господа.
15Ако си мързелив и проспиваш времето си, ти ще гладуваш.
16Покорявай се на Господното учение и ще живееш;
не се покорявай – и ще умреш.
17Като даваш на бедните, заемаш на Господа
и това ще ти бъде добре от платено.
18Поправяй децата си докато не е станало твърде късно.
Ако не ги наказваш, ти ги разрушаваш.
19Хора с лош характер са винаги в беда
и се нуждаят отново и отново. Б
20Приемай съвет и поправяне,
за да живееш разумно.
21Ние можем да имаме много планове,
но Господ ще направи това, което Той е решил.
22Това, което има най-голямо значение е верността.
По-добре е да си беден, отколкото лъжец.
23Отдаването на почит на Господа донася истински живот,
ако правиш това – можеш да се отпуснеш без страх от опасност.
24Някои хора са твърде мързеливи,
за да си вдигнат ръката и да се нахранят.
25Глупавите се научават на добър разум
като виждат наказанието на другите.
Разумният човек се учи като бъде поправян.
26Деца, които донасят позор, ограбват бащите си
и пропъждат майките си.
27Ако спреш да учиш, ти ще забравиш и това, което вече знаеш.
28Лъжливият свидетел се подиграва на съдебната система
и престъпниците си мислят,
че престъплението е наистина приятно.
29Всеки глупак само чака да бъде наказан.

А когато…няма: Едно възможно значение на трудния еврейски текст.

Б и…отново: Едно възможно значение на трудния еврейски текст.