Съдържание Цялата книга на една страница

Мъдростта и лошите приятели

1Дете мое, ти трябва да следваш
и пазиш моите поучения и инструкции.
2Дръж се настроен към мъдростта и мисли върху това,
какво означава тя и ще имаш благоразумие.
3Викай, колкото можеш по-високо за благоразумие.
4Търси мъдростта така, както би търсил
сребро или скрито съкровище.
5Тогава ти ще разбереш, какво означава да почиташ
и да познаваш Господ Бог.
6Цялата мъдрост идва от Господа,
а също така и здравият разум, и разбирането.
7Бог дава полезен съвет А на всички,
които Му се покоряват и закриля всички,
които живеят както би трябвало.
8Бог вижда, че е извършено правосъдие
и той наблюдава всеки, който Му е верен.
9Чрез мъдрост ти ще научиш,
кое е правилно и честно и справедливо.
10Мъдростта ще контролира твоя ум
и ти ще бъдеш наситен със знание.
11Доброто правосъдие и благоразумието ще те пазят.
12Мъдростта ще те пази от зли планове и от лъжците,
13които са се обърнали от това
да вършат добро и живеят в тъмнина.
14Повече от всичко те се наслаждават
да бъдат зли и лъжливи.
15Те мамят себе си и всичко,
което вършат е неправилно.

Мъдростта и сексуалната чистота

16Мъдростта ще те пази от лицемерното говорене на грешна жена,
17която нарушава брачните си клетви
и напуска мъжа, за когото се е омъжила, когато е била млада.
18Пътят към нейния дом води надолу към мрачния свят на смъртта.
19Ако я посетиш, ти никога няма да откриеш отново
пътя, водещ към живот.
20Следвай примера на добрите хора и живей живота си честно.
21Ако си честен и невинен, ти ще запазиш земята си;
22но ако вършиш неправилни неща
и не може да ти се довери човек,
ти ще бъдеш изкоренен.

А полезен съвет: или “мъдрост”

следваща глава Довери се на Господа