Съдържание Цялата книга на една страница

Мъдростта дава празненство

1Мъдростта построи своя дом и постави седемте си колони.
2Тя приготви месото и изкара виното. Нейният празник е готов.
3Тя изпрати слугините си да прогласят поканата й
от най-високите хълмове.
4„Всеки, който е отхвърлен или глупав е поканен!
5Всички вие сте добре дошли на моята трапеза с месо и вино.
6Ако искате да живеете, оставете своята глупост
и нека разбиране да насочва стъпките ви.”

Истинска Мъдрост

7Поправи безполезния самохвалко и всичко,
което ще получиш е обида и оскърбление.
8Всеки самохвалко, когото поправяш само ще те намрази.
Но ако поправяш някой, който има здрав разум,
ти ще бъдеш обикнат.
9Ако ти имаш добър разум,
инструкциите ще те направят още по-чувствителен.
И ако живееш правилно,
образованието ще ти помогне да знаеш дори повече.
10Почитай Бога и Му се покорявай! Това е началото на мъдростта. А
За да имаш разбиране, ти трябва да познаваш святия Бог.
11Аз съм Мъдростта. Ако ме следваш, ти ще живееш дълго време.
12Доброто разбиране е добро за теб,
но ако се хвалиш, ще нараниш себе си.

Поканата на Глупостта

13Глупостта Б е неразумна, безчувствена и глупава.
14Тя стои пред къщата си на най-високия хълм в града.
15Тя вика към всеки, който минава покрай нея:
16„Ако вие сте глупави, влезте вътре!”
А на всеки глупак тя казваше:
17„Откраднатата вода е по-вкусна и храната,
която ядете на скришно е по-вкусна от всичко.”
18И никой, който слуша Глупостта не разбира,
че нейните гости са толкова добри, колкото смъртта.

А началото на мъдростта: или “ето за това е мъдростта”.
Б Глупостта: или “глупавата жена”.

следваща глава Мъдрите думи на Соломон