Съдържание Цялата книга на една страница

Мъдростта дава здрав разум

1Едно семейство се държи заедно чрез мъдростта на жената,
но то може да бъде разрушено чрез нейната глупост.
2Като живееш правилно, ти показваш, че почиташ Господа;
като си безчестен (измамен, лъжлив), ти показваш, че Го презираш.
3Горделивите глупаци са наказани за техните глупави приказки,
но здравомислещото говорене може да спаси твоя живот.
4Без помощта на воловете няма да има реколта,
но със силни волове е възможна голяма реколта.
5Честен свидетел казва истината;
нечестен свидетел говори само лъжи.
6Присмивай се на Мъдростта и никога няма да я намериш.
Но ако имаш разбиране, знанието идва лесно.
7Стой настрана от глупавите, иначе няма да научиш нищо.
8Мъдрите хора имат достатъчно разум, за да открият своя път,
но глупавите се загубват.
9Глупавите не се интересуват дали да сгрешили, А
но Бог се радва, когато хората вършат правда.
10Никой не може наистина да знае колко си тъжен или щастлив.
11Домът на добрият човек стои по-дълго от къщата на неправедния.
12Ти може да си мислиш, че си на правилния път
и пак да завършиш със смърт.
13Тъгата може да бъде скрита зад смеха,
а щастието може да завърши с тъга.
14Ти жънеш това, което си посял,
независимо дали е добро или зло.
15Не бъди глупав да вярваш всичко, което чуеш;
бъди умен и знай накъде се си запътил.
16Само глупавият никога не внимава.
Затова бъди много внимателен и стой на страна от белите.
17Глупавите бързо избухват и никой не те харесва,
ако на теб не може да ти се има доверие.
18Глупостта води към глупост; бъди хитър и учи.
19Нечестивите ще дойдат пълзейки пред тези,
които се покоряват на Бога.
20Ако си беден, ти нямаш приятели,
но ако си богат, ти имаш много приятели.
21Неправилно е да се мразят другите,
а Господ благославя всеки, който е мил към бедните.
22Грешно е да се правят лоши планове,
но ти ще имаш верни приятели,
ако искаш да вършиш добро.
23Здравата работа си заслужава,
но празните приказки ще те направят беден.
24Мъдростта може да те направи богат,
но глупостта води до по-голяма глупост.
25Честният свидетел може да ти спаси живота,
но на лъжците не може да се вярва.
26Ако почиташ Господа,
ти и твоите деца имате здрава крепост
27И фонтан, даващ живот,
който ви пази от смъртоносни капани.
28Владетелите на силни нации са почитани;
владетелите на слаби нации не струват нищо.
29Умно е да бъдеш търпелив,
но е глупаво да избухнеш (да изгубиш въздържаността си).
30Здравословно е да бъдеш задоволен,
но завистта ще те погълне.
31Ако оскърбяваш бедния, ти обиждаш неговия Създател;
ако си мил към него, ти Му показваш почит.
32Във време на нещастие, нечестивите са разрушени,
но дори в смъртта, невинният има вяра. Б
33Мъдростта се намира всред хора със здрав разум,
но глупавите не я познават. В
34Да вършиш добро донася почест за нацията,
но грехът носи безчестие.
35Царете възнаграждават слугите, които действат мъдро,
но наказват тези, които действат глупаво.

А Глупавите…сгрешили: Едно възможно значение на трудния еврейски текст.
Б но дори…вяра: Едно значение за трудния еврейски текст. Някои древни версии имат: ”но добрите хора уповават на своята невинност.”

В но…познават: Едно значение на трудния еврейски текст. Някои древни версии имат: ”но не и в ума на глупавите.”

следваща глава Господ вижда всичко