Съдържание Цялата книга на една страница

ЗА ТАЗИ КНИГА

Книгата Притчи е сборник от изказвания, които са били използвани в древен Израел, за да се поучават Божиите хора как да обичат правилно. По-голямата част от тях са на Соломон, но останалата част са от Агур (30:1) и цар Лемуил (31:1).

Както псалмите, всички притчи са написани в поетична форма. Типичната притча има форма на кратко изречение, в което първата част дава темата, а втората част е нейн отзвук. Това, което прави Притчите толкова популярни е това, че те дават толкова силни изявления с толкова малко думи. Това ги прави лесни за запомняне и прилагане в ежедневието.

Едно от основните учения в Притчи е това, че цялата мъдрост е дар от Бога. Тази мъдрост ни снабдява с практични съвети за всекидневния живот в дома, в обществото, в политиката, в училище и на работа. Книгата Притчи учи също така за важността от справедливост, смирение, вярност и загриженост за бедните и нуждаещите се.

Понеже повечето притчи са толкова кратки и са изказани само с едно изречение, повечето не са свързани с тези около тях. В някои части на книгата обаче, може да се открие обща тема. Темата на глава 26:1-12 е как да не бъдеш глупав, например. В глава 8-9 Мъдростта е описана като жена, която съветва хората да бягат от своите глупави пътища и да живеят мъдро.