Съдържание Цялата книга на една страница

Законът на Бога носи разум

1Нечестивите хора бягат, когато никой не ги гони,
но тези, които живеят праведно, са смели като лъвове.
2Във време на гражданска война има много лидери,
но разумният водач възстановява закона и реда А.
3Когато някой беден заеме висш пост и пренебрегва бедните,
това е като пороен дъжд, унищожаващ реколтата.
4Нарушителите на закона хвалят престъпниците,
но гражданите, които спазват закона,
винаги се опълчват срещу тях.
5Престъпниците не знаят какво означава правосъдие,
но всички, които почитат Господа напълно го разбират.
6По-добре е да бъдеш беден и да живееш праведно,
отколкото да бъдеш богат и безчестен.
7Покоряването на Божия закон произвежда благоразумие,
но ти унижаваш родителите си,
ако създаваш приятелства с безполезни хора.
8Ако правиш пари чрез поставяне на висок лихвен процент,
ти ще загубиш всичко, заради някой,
който се грижи за бедните.
9Бог не може да търпи молитвите на някой,
който не се покорява на Неговия закон.
10Като водиш добри хора към грях, ти копаеш яма за себе си,
но всички, които живеят праведно, ще имат светло бъдеще.
11Богатите мислят за себе си високоумно,
но всеки, който е беден и разумен разбира преструвките (машинациите) им.
12Когато един честен човек спечели е време за празнуване;
когато мошениците контролират е по-добре да се скриеш.
13Ако не искаш да изповядваш своите грехове,
ще бъдеш провален.
Но ако изповядаш греховете си и ги оставиш,
Бог ще бъде милостив.
14Господ благославя всеки, който се бои да върши зло,
но ако ти си жесток, ще свършиш в нещастие.
15Управник, който пренебрегва бедните е като ревящ лъв
и като мечка, излязла на лов за храна.
16Безсърдечен водач е глупав, но всеки,
който отказва да забогатее като мами другите,
ще живее дълго време.
17Не помагай на убийците!
Накарай ги да продължат да бягат, докато са живи. Б
18Честността ще те пази невредим,
но всеки, който е измамник ще падне неочаквано.
19Работи усърдно и ще имаш много храна;
губи си времето и ще имаш много неприятности.
20Бог благославя своите верни хора,
но наказва всеки, който иска да забогатее бързо.
21Неправилно е да си нечестен,
но някои хора могат да бъдат подкупени само с парче хляб.
22Не бъди егоистичен и нетърпелив, за да забогатееш –
ти ще свършиш по-зле, отколкото можеш да си представиш.
23Искреното коригиране е по-ценно от ласкателство.
24Ако мамиш родителите си и не мислиш, че е лошо,
ти си обикновен крадец.
25Егоистите причиняват много неприятности (беди, нещастия),
но ти ще живееш изобилен живот, ако се довериш на Господа.
26Само глупавите ще разчитат на това, което просто си мислят,
но ако ти живееш чрез мъдрост, ще правиш всичко правилно.
27Даването на бедните ще те пази от бедност,
но ако затваряш очите си за техните нужди,
всеки ще те проклинат.
28Когато измамниците контролират, всеки се опитва да се скрие,
но когато те изгубят силата си, добрите хора са навсякъде.

А но…реда: Възможен превод на трудния еврейски текст.

Б живи: Едно възможно значение на трудния еврейски текст в стих 17.