Съдържание Цялата книга на една страница

Думите на Мъдростта са по-добри от златото

1Никак не е умно да се напиеш!
Пиенето те прави глупак и води до борби.
2Гневният управител е като ревящ лъв,
дори и един да разгневиш – си мъртъв.
3Прави ти чест да отбягваш битките.
Само глупавите обичат караниците.
4Ако си твърде мързелив да ореш, не очаквай жътва.
5Мислите на някой може да са дълбоки като океан,
но ако си умен, ти ще ги откриеш.
6Има много хора, които казват: “Можеш да ми се довериш!”
Но можеш ли да им имаш доверие?
7Добрите хора живеят праведно
и Бог благославя децата, които следват техния пример.
8Когато управниците разрешават случаи,
претеглят доказателствата.
9Може ли някой от нас наистина да каже:
“Мислите ми са чисти и греховете ми са отминали” ?
10Две неща мрази Господ: нечестни везни и неточни мерки.
11Доброто или лошото, което децата правят,
показва какви са те.
12Чуването и виждането са дар от Господа.
13Ако спиш през цялото време, ще гладуваш.
Ако станеш и работиш, ще имаш достатъчно храна.
14Всеки обича да се хвали с това, което си е купил.
15Благоразумни думи са по-добри от злато и бижута.
16Заслужаваш да си загубиш палтото,
ако си го дал назаем на някой, за да гарантираш
плащането на дълг на непознат.
17Храната, която се придобива чрез измама
може да изглежда вкусна, но се преобръща в пясък.
18Бъди сигурен, че имаш правилен съвет,
преди да правиш планове или да започваш война.
19Стой на страна от клюкарите – те казват всичко.
20Деца, които проклинат родителите си,
ще отидат в страната на мрака
още преди да е дошло времето им.
21Бързото А забогатяване може да се обърне в проклятие.
22Не се опитвай дори да го придобиеш.
Довери се на Господа и Той ще ти помогне.
23Господ мрази нечестни везни и неточни мерки.
Така че – недей да мамиш!
24Как можем да знаем какво ще ни се случи,
когато само Господ решава?
25Не попадай в капана да правиш обещания на Бог,
преди да си помислил!
26Мъдрият управник наказва строго всеки престъпник.
27Нашите мисли са лампа от Господа
и те претърсват нашето сърце.
28Управниците са защитавани от Божията милост и вярност,
Но Б те трябва да бъдат милостиви, за да пребъдва царството им.
29Младите хора са горди в своята сила,
но много по-прекрасни са сивите коси на мъдростта.
30Строгият бой може да извади от теб всичкото зло!

А бързото: или “по неправилен начин”.

Б от…но: или “от своята милост…и”.

следваща глава Господ е в контрол