Съдържание Цялата книга на една страница

Думите на Агур

1Това са думите и посланието на Агур, син на Якей:
Някой вика към Бога: “Аз съм напълно изхабен! Как ще издържа? А
2Аз съм твърде глупав да бъда считан за човек.
3Никога не съм бил мъдър и не разбирам какъв е Бог.
4Някой да се е качил на небето и да се е върнал?
Някой да е уловил вятъра?
Някой да е покрил морето или да е определил граници за земята? Ако ти познаваш някой, който е направил такива неща,
кажи ми името му и имената на децата му.
5Всичко, което Бог казва е истина, а тя е щит за всички,
които идват при Него, за да са в безопасност.
6Не променяй това, което Бог е казал!
Той ще те поправи и ще покаже, че ти си лъжец.
7Господи, има две неща, които искам да направиш за мен,
преди да умра:
8Направи ме абсолютно честен
и не ме оставяй да бъда много беден, нито много богат.
Просто ми дай това, от което се нуждая.
9Ако имам твърде много за ядене, може да забравя за Теб;
ако нямам достатъчно, може да открадна и да опозоря името Ти.
10Не казвай на робовладелеца нещо лошо за някой от робите му.
Този роб ще те прокълне и ти ще бъдеш в беда.
11Някои хора проклинат своя баща и дори своята майка;
12Други си мислят, че са съвършени, но те са покварени от греха.
13Някои хора са надменни и действат като сноби;
14Други са толкова алчни, че поглъщат бедния и бездомния.
15Лакомията Б има близнаци,
чийто имена и на двамата са “Дай ми!”
Има три или четири неща, които никога не са задоволени:
16Светът на мъртвите и бездетна съпруга,
жадната земя и горящи пламъци.
17Не се присмивай на баща си, нито да си непокорен на майка си – гарваните ще ти изкълват очите
и ястребите ще изядат остатъка от тебе.
18Има три или четири неща, които не мога да разбера:
19Как орлите летят толкова високо, как змията лази по скалите,
как корабите плуват в океана и как хората се влюбват.
20Невярната съпруга казва: „Да спиш с чужд мъж
е толкова естествено като да се храниш!”
21Има три или четири неща, които карат земята да се тресе
и които са непоносими:
22Слуга, който става цар; глупак, който яде твърде много;
23Жена, пълна с омраза да си намери съпруг
и слугиня, която заема мястото на господарката си.
24На тази земя четири неща са много малки, но са много мъдри:
25Мравки, които изглеждат слаби,
но събират храна през цялото лято;
26Полските мишки, които изглеждат слаби,
но живеят между скалите;
27Скакалците, които нямат цар,
но маршируват като една армия;
28Гущерите В, които можеш да хванеш с ръка,
но се промъкват в палатите.
29Три или четири създания ходят наистина важно:
30Безстрашните лъвове, които владеят джунглата,
31Гордите петли, планинските кози
и тези управители, които нямат врагове. Г
32Ако глупаво се хвалиш или планираш нещо лошо,
тогава спри веднага!
33Ако биеш мляко, ще получиш масло;
ако си разбиеш носа, ще потече кръв
и ако оставаш гневен, ще си навлечеш беда.