Съдържание Цялата книга на една страница

Довери се на Господа

1Дете мое, помни моите поучения и инструкции
и им се покорявай напълно.
2Те ще ти помогнат да живееш дълъг и успешен живот.
3Нека винаги да показваш като огърлица любовта и верността;
напиши ги във ума си.
4Бог и хората ще те харесат и ще те счетат за успяващ.
5Ти трябва да се довериш на Господа с цялото си сърце,
а не на своята си преценка.
6Винаги Му позволявай да те води
и той ще изчисти пътя, който да следваш.
7Никога не си мисли, че си достатъчно мъдър,
но почитай Господа и стой настрана от злото.
8Това ще те направи здрав и ще се чувстваш силен.
9Почитай Господа като Му даваш парите си
и първата част от реколтата си.
10Тогава ти ще имаш жито и грозде повече, от колкото се нуждаеш.
11Дете мое, не се обръщай настрани и не се огорчавай,
когато Господ те поправя.
12Господ поправя всеки, когото обича,
също както родителите поправят любимото си дете.

Ценността на мъдростта

13Бог благославя всеки, който има мъдрост и здрав разум.
14Мъдростта струва повече от сребро;
прави те по-богат, от колкото златото.
15Мъдростта е много по-ценна от скъпоценни бижута;
нищо, което искаш не може да се сравни с нея.
16В дясната си ръка Мъдростта държи дълъг живот,
а в лявата си ръка – богатство и чест.
17Мъдростта прави живота приятен и безопасно ни води напред.
18Мъдростта е дърво, даряващо живот,
извор на щастие за всеки, който се държи за Нея.
19Чрез своята мъдрост и знание, Господ сътвори небето и земята
20Чрез своето разбиране, Той позволи на океана да бъде свободен,
а облаците да освобождават дъжда.
21Дете мое, използвай здрав разум и правилно отсъждане!
Винаги ги дръж в ума си.
22Те ще ти помогнат да живееш дълъг и красив живот.
23Ти ще ходиш в безопасност и никога няма да се препънеш;
24ще си почиваш без да си угрижен и ще спиш добре.
25Така че не се страхувай от внезапно дошло бедствие
и от бурите, които удрят злите хора.
26Можеш да бъдеш сигурен, че Господ ще те пази от вредите.
27Прави, каквото можеш за всеки, който заслужава помощта ти.
28Не казвай на съседа си: “Ела утре!”, ако можеш да му помогнеш днес.
29Не се опитвай да излъжеш съседа си, който ти има доверие.
30Не спори с някой само заради спора, когато не си наранен.
31Не завиждай на жестоките хора и не следвай техния пример.
32Господ не харесва никой, който е нечестен,
но позволява на добрите хора да бъдат Негови приятели.
33Той поставя проклятие върху дома на всеки, който е зъл,
но благославя дома на всеки добър човек.
34Господ се подиграва на всеки, който Му се подиграва,
но Той е благ към всеки, който е смирен.
35Ако си мъдър , ще бъдеш хвален,
но ще бъдеш посрамен, ако си инат глупак.

следваща глава Съвет към младите хора