Съдържание Цялата книга на една страница

Господ е в контрол

1Господ контролира управниците,
също както определя курса на реките.
2Ние можем да си мислим, че вършим правилните неща,
но Господ винаги знае какво има в нашите сърца.
3Вършенето на това, което е добро и справедливо,
угажда на Господа повече от жертване.
4Злите хора са горди и арогантни,
но единствения плод, който дават е грях А.
5Ако планираш и работиш здраво,
ще имаш изобилие, но ако бързаш,
ще завършиш в бедност.
6Маменето с цел забогатяване е глупава мечта,
не по-добра от самоубийство Б.
7Ти разрушаваш себе си като си жесток и насилник,
отказвайки да живееш правилен живот.
8Всички измамници са лъжци,
но всеки, който е невинен ще върши правда.
9По-добре е да останеш отвън, на покрива на къщата си,
отколкото да живееш вътре със заяждаща се съпруга.
10Злите хора искат да правят зло, дори и на своите приятели.
11Неукият глупак се учи като гледа наказването на другите,
а благоразумният човек се учи от инструкции.
12Бог е винаги верен! Той знае какво правят нечестивите
и ще ги накаже.
13Ако не искаш да помагаш на бедните,
не очаквай да бъдеш чут, когато викаш за помощ.
14Скритият подкуп ще те спаси от нечий жесток гняв.
15Когато е извършена справедливост, добрите граждани се радват,
а измамниците са ужасени.
16Ако спреш да използваш здравия разум, ще се намериш в гроба.
17Пияниците и тези, който живеят само за удоволствие,
ще изгубят всичко, което притежават.
18Божиите хора ще се спасят,
но всички нечестиви ще платят цената.
19По-добре е в пустинята, отколкото в къщи
с натякваща и оплакваща се съпруга.
20Бъди здравомислещ и събирай скъпоценни съкровища.
Не ги пропилявай като глупак.
21Ако се опитваш да бъдеш мил и добър,
ще бъдеш благословен с живот, сила и почест.
22Един мъдър човек може да победи град,
пълен с войници и да плени техните крепости.
23Да внимаваш какво казваш може да ти спести много проблеми.
24Ако си горд и самонадеян, всеки ще каже: “Ти си сноб!”
25-26Ще бъде фатално, ако искаш твърде много,
а си твърде мързелив да работиш.
Но хората, които се покоряват на Бога винаги са щедри.
27Господ презира жертване от нечестиви хора със зли мотиви.
28Ако говориш лъжи в съда, ти си свършен.
Само изпитания свидетел може да свърши работата.
29Нечестивите хора се заблуждават в техния път,
а Божиите хора мислят преди да предприемат нещо.
30Без значение колко много знаеш или какви планове правиш,
ти не можеш да победиш Господа.
31Дори ако в армията ти има коне, готови за битка,
Господ винаги ще спечели.

А но…грях: или “но грехът е единствената светлина, която те следват”.

Б но…самоубийство: Едно възможно значение на трудния еврейски текст.