Съдържание Цялата книга на една страница

Господ вижда всичко

1Мил отговор утешава разгневените чувства,
но тежките думи ги предизвикват.
2Мъдри думи излизат от мъдрите,
но глупаците говорят само глупости.
3Господ вижда всичко – и доброто, и злото.
4Нежните думи са добро лекарство,
но лъжливите думи могат да наранят истински.
5Не бъди глупав и непокорен на своите родители.
Бъди умен! Приемай поправения!
6Добрите хора стават богати,
но злите ще изгубят и това, което имат.
7Мъдрите думи дават добър разум;
мислите на глупавия са безсмислени.
8Господ се гнуси от подаръците на грешните,
но това, което Го прави щастлив е,
когато Неговите хора се молят.
9Господ се отвращава от всички, които вършат зло,
но обича всеки, който върши правда.
10Ако се обърнеш от правия път, ти ще бъдеш наказан;
ако не приемеш поправения (корекция), ти ще умреш.
11Ако Господ може да вижда всичко в света на мъртвите,
Той може да вижда и в нашите сърца.
12Тези, които се присмиват на другите,
не обичат да бъдат поправяни
и те не молят за помощ от някой разумен.
13Щастието те кара да се усмихваш; тъгата може да те смачка.
14Всеки с добър разум копнее да учи повече,
но глупаците са гладни за глупости.
15Бедните имат труден живот,
но да бъдеш доволен е толкова добро, както безкраен празник.
16По-добре е да се покоряваш на Господа и да имаш малко,
отколкото да бъдеш много богат и ужасно объркан.
17Обикновено ядене с любов е по-добре
от празник, където има омраза.
18Да изгубиш самообладание може да причини много проблеми,
но ако останеш спокоен, спора отпада.
19Да бъдеш мързелив е като да вървиш по трънлив път,
но всеки, който върши правда върви по прав път.
20Благоразумни деца правят родителите си щастливи,
но глупавите са мразени от родителите си.
21Глупостта донася щастие на безразсъдните глупаци,
но всеки с добър разум следва правият път.
22Без добър съвет всичко се обърква,
за това се изисква внимателно планиране,
за да се оправят нещата.
23Да дадеш правилният отговор на правилното време
прави всеки щастлив.
24Всички, които са мъдри, следват път,
който води нагоре към живот и далеч от смърт.
25Господ разрушава домовете на тези, които са горделиви,
но пази (защитава) имуществото на вдовиците.
26Господ мрази злите мисли, но милите думи са Му угодни.
27Да си алчен причинява проблеми на твоето семейство,
но като отхвърляш подкупи, ти защитаваш себе си.
28Добрите хора мислят преди да отговорят,
но злите (безбожни, грешни) говорят зло без да мислят изобщо.
29Господ никога не чува молитвите на грешните,
но Той отговаря на молитвите на всички, които Му се покоряват.
30Приятелската усмивка те прави щастлив
и добрата новина те прави да се чувстваш силен.
31Здравословното поправяне е добро
и ако го приемеш, ще бъдеш мъдър.
32Като отхвърляш наставление (инструкции),
ти нараняваш само себе си,
когато ги приемаш, те ти носят добър разум.
33Да показваш почит към Господа, ще те направи мъдър

и да си смирен, ще ти донесе чест.