Съдържание Цялата книга на една страница

Внимавай какво казваш и правиш

1Господ мрази всеки, който мами,
но харесва всеки, който е честен.
2Твърде много гордост може да доведе до срам.
По-добре е да бъдеш смирен.
3Ако вършиш правилното нещо,
честността ще бъде твоят водач.
Но ако си мошеник,
ти ще бъдеш уловен от собствената си измама.
4Когато Бог е гневен, пари няма да ти помогнат.
Покоряването на Бога е единственият начин
да бъдеш спасен от смърт.
5Ако си истински добър, ти ще постъпваш почтено;
ако си злонамерен, ще бъдеш разрушен от собствения си грях.
6Честността може да те държи на сигурно място,
но ако на теб не може да ти се има доверие,
ти улавяш в капан сам себе си.
7Когато грешните умрат, с тях умира и надеждата им.
8Бедата минава точно покрай божиите хора и удря грешните.
9Нечестните хора използват клюки,
за да разрушат своите съседи;
добрите хора са защитени от собствения си добър разум.
10Когато честните хора успяват,
а нечестивите изчезват – целият град празнува.
11Когато Бог благославя Своите хора, техният град преуспява,
но нечестивите лъжци могат да разрушат града.
12Глупаво е да казваш лоши неща за своя съсед.
Ако си разумен, ти ще пазиш тишина.
13Клюкаря разказва всичко,
но истинският приятел ще пази тайната.
14Един град без мъдри водачи, ще завърши в разруха;
един град с много мъдри водачи, ще запазен в безопасност.
15Опасно нещо е да гарантираш
изплащането на нечии чужд дълг. Не го прави!
16Любезната жена ще бъде уважавана,
но мъжът трябва да работи усърдно, за да забогатее. А
17Добрината се възнаграждава, н
о ако ти си жесток – нараняваш себе си.
18Подлостта няма да те заведе до никъде,
но добрината се възнаграждава.
19Винаги прави правилното нещо и ще живееш;
продължавай да вършиш неправда и ще умреш.
20Господ мрази потайните хора,
но обича всеки, който живее праведно.
21За едно можеш да бъдеш сигурен:
всички измамници ще бъдат наказани,
но Божиите хора ще избегнат наказанието.
22Красива жена, която постъпва глупаво
е като златен пръстен върху зурлата на свиня.
23Добрите хора искат това, което е най-доброто,
но причинителите на проблеми се надяват
да предизвикват проблеми. Б
24Понякога ти можеш да станеш богат,
когато си щедър или да обеднееш, когато си алчен.
25Щедростта ще бъде възнаградена:
дай чаша вода и ще получиш чаша вода обратно.
26Искай висока цена за житото и ще бъдеш прокълнат;
продай го на съответната цена и ще бъдеш похвален.
27Опитвай се усърдно да вършиш правда
и ще спечелиш приятели;
търси проблеми и ще ги намериш.
28Довери се на богатството си и ще бъдеш провален,
но Божиите хора ще преуспяват като здраво растение.
29Глупавите, които причиняват проблем в семейството,
няма да наследят нищо.
Те ще свършат като роби на някой благоразумен.
30Живей правилно и ще ядеш от дървото, даващо живот.
И ако действаш мъдро, другите ще те следват. В
31Ако добрите хора са възнаграждавани Г тук, на земята,
всички, които вършат жестоки и зли неща,
със сигурност ще бъдат наказани.

А но…забогатее: или “само един безскрупулен човек ще стане богат”.
Б Добрите…проблеми. : или “Добрите хора правят това, което е най-добро, но тези, които причиняват беди, сеят раздори.”
В действаш…следват: От еврейски; една древна версия “но насилието води до смърт.”
Г възнаграждавани: или “наказани”.