ЕПИЛОГ

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕГА, когато сте прочели тази книга, Божият Дух може да ви е припомнил взаимоотношения в миналото или настоящето, в които да не сте простили на други хора. Чувствам, че е Божията воля да ви помоля, да кажете заедно с мен една проста молитва на освобождение.

Но преди да се помолите, поискайте от Святия Дух да ви разходи във вашето минало, изявявайки ви всички хора, спрямо които таите някаква непростителност. Бъдете внимателни пред Господа, докато Той ви показва кои точно са те. Не е необходимо да издирвате нещо, което го няма. Той ясно и недвусмислено ще ви изяви всичко. Докато Господ прави това, вие може би ще изпитате отново силата на болката, която сте чувствали тогава. Не се страхувайте. Господ ще бъде точно до вас и ще ви утешава.

Докато освобождавате тези хора от вината за това, което са ви причинили, представяйте си ги всеки един от тях поотделно. Прощавайте на всеки един поотделно. Опростете дълга, който те имат към вас. И тогава се молете с тази молитва, но не се ограничавайте само в тези редове. Започнете с тях и се оставете Божият Дух да ви води:

Отче, в името на Исус, изповядвам, че съгреших против Теб, като не простих на тези, които са ме наранили. Покайвам се от този грях и Те моля за прошка.

Аз също признавам, че нямам сили да им простя от себе си без Твоята помощ. Но с цялото си сърце избирам да им простя. (Кажете техните имена – освободете всеки един поотделно от вината му.) Поставям под кръвта на Исус цялото зло, което те са ми сторили. Те вече нищо не ми дължат. Опрощавам всеки грях, който са сторили против мен.

Небесни Отче, така, както моят Господ Исус Христос Те помоли да простиш на онези, които съгрешиха против Него, така сега аз Те моля да простиш на тези, които съгрешиха против мен.

Моля Те да ги благословиш и да ги въведеш в по-близки взаимоотношения със Себе Си. Амин.

А сега напишете имената на хората, чиято вина вече отмахнахте, в една тетрадка и запишете, че на тази дата сте взели решение да им простите.

Може да ви се наложи да се упражнявате в това, да не се поддавате на старото чувство на оскърбление. (Прочетете глава 13, ако не разбирате какво означава това.) Вземете решение да се молите за тях, както се молите за себе си. Тетрадката ще ви напомня винаги за това. Ако мисли продължават да нападат вашия ум, изгонете ги с помощта на Божието Слово и заявете вашата решителност да простите. Вие сте поискали от Божията благодат, за да простите, а няма непростителност, която да е по-силна от Божията благодат. Бъдете дързостни и воювайте с единственото добро оръжие – вярата.

Когато познаете, че сърцето ви се е закрепило и сте простили безвъзвратно, отидете при тях. И не забравяйте, че отивате, за да се помирите, и че го правите за тяхна полза, а не за ваша. Ако направите всичко това, вие ще предрешите победата. Вие ще спечелите брат (вижте Матей 18:15). Това е угодно в Божиите очи.

„А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни с радост пред Своята слава, на Единствения Бог наш Спасител чрез Исуса Христа нашия господ да бъде слава и величие и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.” (Юда 24-25).