Въведение

ВСЕКИ, който е ловил някога животни с помощта на капани, знае, че за да има успех в това начинание, са необходими поне едно от следните две неща: първо, капанът трябва да е поставен на скришно място, за да не може животното, което искаме да уловим, да го избегне; а второто нещо е, че в капана трябва да е заложена примамка, която да привлече животното в смъртоносните челюсти.

Сатана, този убиец на човешки души, прилага и двете стратегии, когато залага своите най-коварни и смъртоносни капани. Те са едновременно и скрити, и заредени със стръв.

Сатана заедно със своите легиони не се набива толкова много на очи, колкото мнозина очакват да бъде. Хитър е и се удоволства в лъжата. Той не се отказва лесно от своите подмолни и лукави действия. Не забравяйте, че може да се преобразява в ангел на светлината. Ако не сме получили мъдрост от Словото Божие, да различаваме правилно доброто и злото, няма да сме способни да разпознаваме капаните на дявола.

Една от най-лукавите и хитри примамки е нещо, което всеки християнин е срещал в живота си – оскърблението. Всъщност, оскърблението само по себе си не е смъртоносно – достатъчно е само да си остане в капана. Но ако се докоснем до него и го погълнем, и започнем да храним сърцето си, тогава чувството на огорчение се настанява трайно в нас. Плодът на оскърбените хора е обида, гняв, ярост, ревнивост, презрение, противопоставяне, огорчение, омраза, завист. Ако ние храним в себе си чувството на огорчение, това може да доведе до обиди, нападки, нараняване, разцепление, разбити взаимоотношения, предателство и преминаване отново в света.

Често онези, които носят огорчение в себе си, не осъзнават, че са попаднали в капан. Понеже са така погълнати от нещастието, което им е причинено, остават напълно слепи за истинското си състояние. Те постоянно спорят. Най-ефективният начин на врага да ни заслепи, е, като ни накара да насочим цялото си внимание върху самите себе си.

Тази книга изобличава смъртоносния капан на сатана и разкрива начина, по който да избегнем тази смъртоносна хватка и да останем незасегнати от нея. Освобождението от чувството на оскърбеност е от съществена необходимост за всеки християнин, защото Исус каза, че не е възможно да не дойдат оскърбленията (Лука 17:1 – англ. пр.)

В църквите по цяла Америка и в страните, където съм проповядвал това послание, повече от половината от хората, след като го чуха, се покаяха. Но това, за съжаление, не означава, че всички са сторили това, и основната причина е гордостта. Не са малко хората, които съм виждал да се изцеляват, да получават освобождение, да се изпълват със Святия Дух и да получават отговор на молитвите си, когато биват освободени от този капан. Те обикновено споделят, че това, което са търсили в продължение на години, са го получили за един миг, в момента, когато са били освободени.

В края на двадесети век знанието в църквата се преумножи значително много. Но дори и при толкова много знание не са спрели разделенията между вярващите, църковните лидери и дори самите църкви. Причината: оскърблението се шири навсякъде, поради липса на истинска любов. „Знанието възгордява, любовта назидава” (І Коринтяни 8:1). Толкова огромен е броят на хората, които са се вплели в този коварен капан, че почти сме приели такъв начин на живот като нещо нормално.

Преди идването на Христос истинските вярващи ще се обединят в едно, както никога преди. Аз вярвам, че днес милиони мъже и жени ще бъдат освободени от капана на оскърблението. Това ще бъде един от главните белези, че съживлението се надига в този народ. Невярващите ще видят Исус Христос в нашата взаимна любов, чиято липса ги държеше далеч от нас преди.

Не смятам, че книгите трябва да се пишат заради самите книги. Бог запали това послание в моето сърце и то продължава да гори. Един пастор ми каза след служба, на която бях проповядвал по тази тема: „Никога не съм виждал толкова много освободени хора наведнъж.”

Бог ми каза в сърцето, че това е само началото. Мнозина ще бъдат освободени, изцелени, възстановени, докато четат тази книга и се оставят на Святия Дух да ги води. Аз вярвам, че Учителят и Съветникът ще направят истините в тези страници реалност за вас. А през това време изявеното Слово ще донесе огромна свобода във вашия живот и служение.

И сега, когато започвате да четете тази книга, нека се помолим заедно. 

Отче, в името на Исус, аз Те моля, докато чета тази книга, да ми откриваш Словото Си чрез Твоя Дух. Освети всяка скрита област в моето сърце, която ми пречи да Те позная и да Ти служа още по-пълноценно. Аз очаквам изобличението от Святия Дух и моля за Твоята благодат да сторя това, което Ти желаеш от мен. Нека Твоят глас ми говори от тази книга, защото желая да Те позная още по-отблизо.

следваща глава 1 - АЗ, ОБИДЕН?