Второ писмо

Скъпи мой приятелю,

Днес получих две книги и писмо от наша обща приятелка, която се подготвя да посвети целия си живот в служение на Бога. Тя моли за молитвите на двама ни за да вземе твърдо решение да живее живота си за Него.

Изпращам ти една от книгите, която дискутира важността на Божието присъствие така, че ти знаеш, това е близко до сърцето ми.

Аз все още вярвам, че целият духовен живот се състои в практикуване на Божието присъствие и, че всеки, който го практикува правилно скоро ще постигне духовно изпълване.

За да се постигне това е необходимо сърцето да се изпразни от всичко, което би Го оскърбило. Той иска да притежава сърцето ти напълно. Преди да извършиш каквато и да е работа в своята душа, Бог трябва да е в пълен контрол.

Няма по-сладък начин на живот в света от непрекъснатото общуване с Бога. Само тези, които са го преживели, могат да разберат. Аз, обаче, не те съветвам да го практикуваш с единствената цел да получиш утеха за своите проблеми. Търси го по-скоро, защото Бог го иска и от любов към Него.

Ако бях проповедник, не бих проповядвал за нищо друго освен практикуване на божието присъствие. Ако трябваше да отговарям за воденето на души в правилната
посока, бих насърчавал всеки да бъде чувствителен към Божието неизменно присъствие, ако не по някаква друга причина, то защото присъствието Му е наслада за душата и духа ни.

То, обаче е също и необходимост. Само ако знаехме колко много се нуждаем от Божията благодат, ние никога не бихме изгубили контакт с Него. Повярвай ми. Направи посвещение никога нарочно да не се отклоняваш от Него, да изживееш остатъка от живота си в Неговото свято присъствие. Не прави това с очакването за небесни удобства и утеха; направи го просто от любов към Него.

Захвани се сериозно с тази задача. Ако я вършиш правилно скоро ще видиш резултатите. Аз ще те подкрепям с молитвите си. Моля те, помни ме в своите молитви и в молитвите на своята църква.

следваща глава Трето писмо