Съдържание Цялата книга на една страница

9. Какво ни очаква.

Яков 5:1-11

Вероятно сте чували за онзи младеж, който се провикнал: „Господи, искам търпение и го искам сега!“ В този пасаж Яков ни насърчава да чакаме Бога, да сме търпеливи и ни предупреждава да не искаме всичко сега.

1. Как нашето общество насърчава търпението?

2. Прочетете Яков 5:1-11. На кои две части може да се раздели този пасаж и към кого е отправена всяка част?

3. Яков заявява, че богатите ги очакват нещастия. Какви престъпления са извършвали те (ст. 1-6)?

4. Как тяхното богатство ще свидетелства срещу тях в съдния ден?

Всички богати хора ли осъжда Яков? Обосновете се.

5. Как трупането на богатства е противоположно на търпението, което очаква с вяра Бог да промисли?

6. Кога сте изкушавани да трупате, вместо да давате и чакате Бога?

7. Защо според вас Яков започва втората тема в изучаването (стих 7) с израза: „останете твърди“?

8. По-нататък Яков дава три примера на търпеливи хора: земеделецът, пророците и Йов[1]. С какво всеки един от тях е пример за търпение?

9. В кои области от живота си сте нетърпеливи?

Как трите примера, споменати от Яков могат да ни научат на търпение?

10. Думите на Яков, отправени към богатите и тези, които ще страдат, завършват с предупреждение за Господното пришествие. Какви различни реакции очаквате от двете група пред възможността Господ да се върне (ст. 7-9)?

11. Как Христовото завръщане се отразява на толкова практични въпроси като използването на нашето богатство и на въпроси от емоционален характер, като отношението ни към страданието?

12. Благодарете на Бог за практическата помощ, която Яков ви дава за да станете по-търпеливи. Искайте от Бог да ви помогне да приложите Неговото послание в областите от живота ви, в които се нуждаете от търпение.[1] New International Version of the Bible.