Съдържание Цялата книга на една страница

6. Как да предотвратяваме горски пожари.

Яков 3:1-12

Едно от най-големите бедствия е излезлият извън контрол пожар. Понякога болката от последвалото опустошение е почти непоносима. Лични вещи, превърнали се във виещ се дим. Унищожена природна красота. Дори и загуба на живот. В този пасаж Яков сравнява разрушителната сила на езика с тази на горски пожар.

1. Какво мислите за пословицата: „Тоягата и камъкът могат да ми счупят костите, но думите не могат да ме наранят?“

2. Прочетете Яков 3:1-12. Яков съветва много хора да не стават учители (ст. 1). Какви примери ви идват наум за религиозни учители, чийто живот хората са склонни да съдят повече от този на другите?

Защо те бяха съдени по-сурово?

3. Защо според вас хората често дават съвети, които самите те не следват?

4. Яков уподобява езика на юзди и на кормило на кораб (ст. 3-4). Защо според вас езикът има такава власт над нашия живот?

5. Яков сравнява езика и с огън и със свят от нечестие (ст. 5-6). Какъв смисъл се съдържа в тези две сравнения?

6. Стихове 7-8 наблягат върху предизвикателството, което представлява умението да контролираме езика си. Кое го прави толкова трудно?

7. По какъв начин езикът може да отрови взаимоотношенията между хората?

8. В стихове 9-12 Яков използва поредица аналогии с природни обекти (извор, смоковница, маслини, лоза). Как те подчертават непоследователността на езика?

9. Яков се съсредоточава преди всичко върху разрушителната сила на езика. По какви начини езика може да донесе още обновяване и изцеление?

10. Какво можете да направите, за да отдадете на Бог повече хваление? Бъдете конкретни в отговорите си.

Как можете да използвате езика за повече насърчение на тези, с които контактувате ежедневно.

11. Накарайте Бог да превърне езика ви в източник на живот, а не на разрушение.