Съдържание Цялата книга на една страница

4. Кой е съдията?

Яков 2:1-13

Етикетите се намират не само върху консервите със супа. Постоянно ги лепваме върху хората. Забавни или глупави. Интелигентни или необразовани. Приятелски или студени. Причисляваме хората към какви ли не категории. Тези категории могат силно да повлияят на отношението ни към тях. Както сигурно сте се досетили, Яков има какво да ни каже и относно лицеприятието.

1. Кои неща ви карат да сте по-благосклонни към един, отколкото към друг човек?

2. Прочетете  Яков 2:1-13. Защо вярата в „прославения наш Господ Исус Христос“ (ст. 1) трябва да ни предпазва от лицеприятие?

3. Как бихте реагирали, ако в църквата ви влезе човек с раздърпани дрехи, който е мръсен или издава неприятна миризма (ст. 2-4)?

4. Защо много хора се отнасят с благопочитание към онези, които имат пари?

Защо е погрешно да се проявява подобно пристрастие (ст. 4)?

5. Стих 5 казва, че Бог избра бедните да са богати на вяра? Не проявява ли по този начин Бог пристрастие? Обосновете се.

Защо е по-лесно да имаш вяра когато си беден, отколкото когато си богат?

6. Защо от практическа гледна точка беше глупаво ранните християни да се отнасят с почит към богатите, а да опозоряват бедните (ст. 6-7)?

До каква степен описанието на богатите от Яков е валидно и днес?

7. Как „царския закон“ (ст. 8) може да ръководи отношението ни към бедните и богатите?

8. Как стихове 9-11 наблягат на сериозния проблем, произтичащ от нееднаквото отношение към хората?

9. В какъв смисъл нарушаването на една заповед е толкова сериозно, колкото нарушаването на всички заповеди?

10. Как начинът, по който говорим и се отнасяме към другите влияе на отношението на Бог към нас (ст. 12-13)?

11. Как най-големият пример за победата на благодатта над осъждението – кръстът, може да ни служи за модел във взаимоотношенията ни с другите?

12. Помислете си за начини, по които показвате пристрастие. Поискайте от Бог да ви помогне да промените своите отношения и постъпки.

следваща глава 5. Просто дела.