Съдържание Цялата книга на една страница

2. Зависими или колебливи?

Яков 1:1-18 

Има една мисъл, че без труд няма резултати. Спортистите непрекъснато си повтарят това, за да се представят възможно най-добре. Понякога те трябва да преминат през непосилно натоварване – иначе резултатите си остават същите. Според Яков същото се отнася и до християните.

1. „Влизането във форма е много лесно. Само се храни правилно и се упражнявай редовно.“ Защо това ни се струва лесно, но само на думи?

2. Прочетете Яков 1:1-18. Защо ни се струва странно да считаме „за голяма радост“ падането в „разни изпитни“ (ст. 2)?

3. Как твърдостта и съвършенството се изграждат у нас чрез издържането на изпитания (ст. 3-4)?

4. Споделете някои опитности, които са ви направили по-твърди и по-зрели?

5. Как изпитанията разкриват нуждата ни от Божия мъдрост (ст. 5)?

6. С какво верният християнин (ст. 5-6) се отличава от човека, описан в стихове 6-8 в мигове на напрежение?

7. Защо Яков контрастира богатия и бедния в контекста на изпитания и твърдост (ст. 9-11)?

8. По какъв начин сте склонни да се осланяте на вашите материални богатства?

9. С какво изкушенията се различават от изпитанията (ст. 2-16)?

10. Каква е връзката между Бог от една страна, и изпитанията и изкушенията, които срещаме (ст. 2-16)?

11. Защо Бог е най-висш пример за доброта и сигурност (ст. 16-18)?

По какъв начин това става източник на радост и надежда за вас?

12. Помислете за изпитания и изкушения, с които се борите сега. Как този пасаж ви насърчава да уповавате на Бог?

13. Отделете време, за да кажете на Бог вашите нужди. Помолете Го да ви помогне да бъдете като Него в Неговата доброта и сигурност.

следваща глава 3. Думи, думи, думи.