Съдържание Цялата книга на една страница

10. Как да възстановим цялостта на другите.

Яков 5:12-20

Разрушени бракове, разклатени взаимоотношения, наранени чувства – живеем в разделено и страдащо общество. Когато виждаме толкова много наранени хора наоколо, ние копнеем да помогнем, да предложим изцелително докосване. Яков ни дава много практични препоръки как да помогнем на хората да възстановят цялостта на своята личност.

1. Защо според вас обществото ни е толкова разделено?

2. Прочетете Яков 5:12-20. Как стих 12 подчертава темата за езика (3:1-12) и търпението (4:9-11)?

3. Кога се молите повече – когато сте в беда или когато всичко е наред?

Какъв баланс предлага Яков в стих 13?

4. В стихове 14-16 Яков се спира на физическото и духовното изцеление. Кои стъпки изграждат този процес?

5. Как физическото изцеление се свързва с прощаването на греховете?

6. Бихте ли повикали презвитерите за помазание, молитва и изповед? Защо?

7. Какви други възможности можем да намерим за взаимна изповед и обща молитва (ст. 16)?

8. Как Илия илюстрира ефективността на молитвата (ст. 17-18)?

9. Какви различни видове молитва са споменати в стихове 13-18?

10. Какви стъпки можете да предприемете, за да превърнете в по-голяма степен някой от тези видове молитва в част от своя живот?

11. По какъв начин според стихове 19-20 ние сме „пазители“ на своите братя и сестри, ако изобщо сме такива?

12. Предайте в синтезиран вид онова, което стихове 13-20 учат относно това, как можем да помагаме на хората да възстановят своята физическа, емоционална и духовна цялост.

13. Помолете Бог за благодат в това служение.