Съдържание Цялата книга на една страница

1. Действаща вяра: Общ преглед на Послание на Яков.

Яков 1-5 

Повечето от писмата които получаваме, съдържат вести за наши приятели или близки, написани с топлота. От време на време обаче получаваме и такива, които са по-трудни за четене. Те са пропити от любов, но заедно с нея и от дълбока искреност, която понякога е твърде болезнена. Ние чувстваме, че писмото има право, но освен това съзнаваме, че трябва да променим нещо у себе си, а това не винаги е свързано с приятни усещания.

В това първо изучаване ще разгледаме цялото Послание на Яков, за да направим преглед на някои основни въпроси, на които ще се спрем по‑подробно по-нататък.

1. Как реагирате, когато ви казват нещо, което ви е трудно да приемете?

2. Прочетете Яков 1-5. Как мислите, що за човек е бил Яков?

3. Какво знаем за хората, до които Яков изпрати своето послание?

4. Какви са общият тон и звучене на посланието? (остър, любезен, безгрижен, изпълнен с любов, делови или нещо друго?) Обяснете.

Как възприемате този тон?

5. Кои теми са засегнати в посланието?

6. Какви художествени образи и примери използва Яков?

7. Виждате ли обединяваща тема в посланието? Коя е тя?

8. Как значението на стихове 1:26-27 е разработено в останалата част от посланието?

9. Кои твърдения в посланието ви се струват най-трудни за възприемане? Защо?

10. Кои твърдения ви се струват най-вълнуващи и насърчителни? Защо?

11. В молитва поискайте Бог да работи във вас чрез изучаването на Посланието на Яков.