Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 9. Какво ни очаква. Яков 5:1-11.

Цел: Да видим важността на търпението в нашия живот.

Този пасаж разглежда две теми, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си – трупането на богатства (алчност, материализъм) и търпението. Задачата ви като водач на група е да подчертаете къде двете теми се преплитат.

Въпрос 2. Това е много важен въпрос за наблюдателността на групата. Не го подминавайте, защото ви изглежда твърде лесен. Уверете се, че групата знае че втората част на изучаването започва от стих 7.

Въпрос 5. Този въпрос може да заблуди някои хора, но нека това не ви смущава. В същността си трупането на богатства означава, че не можеш да чакаш, за да получиш нещо или че нещата те контролират (имат приоритет в живота ти). Трябва да притежаваш всичко което можеш, защото се страхуваш че никога няма да получиш онова, което искаш, или че по-късно можеш да го загубиш. По дефиниция търпението очаква. То е акт на вяра, че Бог е добър и ще снабди нашата нужда. Ние не трябва да работим под притеснение, страхувайки се че той няма да се справи. Можем да се отпуснем уверени в него.

Въпрос 7. Тук е втората връзка между трупането на богатства и търпението. За други богатството създава трудности. То ги кара да са търпеливи и да чакат Божията справедливост да възцарува.

Въпрос 8. Чувствайте се свободни да отделите колкото е нужно време за този въпрос. Очевидно един земеделец не може да жъне пролетно време. Той трябва да чака есента. По същия начин, ако един пророк предскаже бъдещи събития, по дефиниция те няма да настъпят веднага след пророчеството. Той трябва да чака, за да се докаже, че е прав. (Евреи 11:2‑38 също би послужило за кратко обобщение върху търпението и победите на пророците.) Йов понесе голямо страдание, загуби всичко което имаше, своите деца и своето здраве. Той трябваше да чака Бог да го оправдае, за да покаже че неговите страдания не са вследствие на греховете му.

Въпрос 9. Ключът към прилагане на наученото в живота ни се намира в тези въпроси. Например, именно онова което Йов знаеше и научи за Бог му даваше твърдост и търпение. Същото може да се съотнесе и към нас. Ако ние знаем, че Бог е напълно щедър, мъдър и суверенен, ние можем да уповаваме, че той ще ни дава всичко от което се нуждаем в най-доброто за нас време. Ние не трябва да трупаме нетърпеливо богатства, без да уповаваме на Бог.

Въпрос 10. Много християни днес очакват с нетърпение Христовото завръщане без да си дават сметка, че те и техният народ може да попаднат сред тези, които са осъдени. Бъдете нащрек за подобни заблуди във вашата група.