Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 7. Миротворци и миросмутители. Яков 3:13-4:10.

Цел: Да се разбере кой е източникът на кавги и кои са източниците на мир.

Всеки влиза в спорове, някои по-често от други. Яков се стреми да посочи източниците на кавгите и начините, по които те могат да се избягват. Източниците са завист и егоистични амбиции. Разрешението е смирение пред Бог и другите. Не забравяйте тези две неща докато водите дискусията.

Изучавания 7 и 8 могат просто да бъдат озаглавени „Смирение I“ „Смирение II“. Пасажът е разделен, защото е твърде голям, за да може да се разисква в един час. Изучаване 7 подхожда към смирението от гледна точка на създаване и нарушаване на мира. За да си миротворец, ти се нуждаеш от смирение. Изучаване 8 разглежда смирението по-пряко. Как гледате на себе си през призмата на Бог, другите и бъдещето? Принизявате ли другите, за да извисите себе си? Чувствате ли се способни да вършите добро?

Може да разглеждате  това изучаване като състоящо се от две части – 3:13-18 и 4:1-10. Смирението е загатнатото разрешение на кавгите в първата част (приемане на Божията, а не на собствената мъдрост). Във втората част обаче, това е показано директно.

Въпрос 9. Трудността в превода на стих 5 е видна от факта, че NIV предлага три възможни превода, никой от които не е особено убедителен. Вероятно стихът означава или че Божият Дух и грешната завист не са съвместими в Божиите люде (мисъл, много близка с тази в стих 4), или че Бог е ревнив съпруг (Изход 20:5; 34:14; Второзаконие 4:24), който няма да търпи поделена лоялност у своята невяста.