Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 6. Как да предотвратяваме горски пожари. Яков 3:1-12.

Цел: Да научим как нашите думи могат да донасят изцеление, а не да нараняват.

Яков е изградил този пасаж така, че да обясни съществените отговорности и рискове, които учителите носят. Яков прави това чрез поредица сравнения, които обясняват силата на езика (ст. 3-4), трудността в неговото контролиране (ст. 5-8) и очевидната нелогичност и непостоянство, заложени в езика (ст. 9-12). Самите въпроси са структурирани въз основа на тези обяснения. Очевидно думите на Яков се отнасят не само до учителите. Вашата задача е да помогнете на членовете на групата да осъзнаят това.

Въпрос 1. Попитайте хората дали са съгласни или не, и защо. Попитайте ги дали от собствен опит смятат, че това е истина. Наранявали ли са ги някога с думи?

Въпрос 2. Учителите не само носят отговорност да поучават кое е правилно и истинно, и кое не, но и ще бъдат съдени по аршина, по който самите те учат другите да живеят. Ето защо слуховете за религиозни водачи, които стават жертва на алчност, похот или лъжа предизвикват такива скандали. Ние очакваме от тях повече (както прави светът), защото те са тези, които опазват високите Божии критерии за истина и любов. Политиците или звездите в шоу бизнеса, чийто живот е белязан от същия грях не са чак толкова сурово осъждани от общественото мнение.

Същевременно навсякъде в този пасаж Яков говори за езика като за мощен инструмент, който е безкрайно трудно да се контролира, макар и да е много ефикасен, когато успяваме да го правим (подобно на кормило на кораб или юзди на кон). Тъй като думите са главното оръдие на учителя, той носи по-голяма отговорност от повечето хора да използва словото коректно и градивно.

Въпрос 7. Можете да прескочите този въпрос, ако темата за разрушителната критика е била достатъчно добре разисквана в отговор на въпрос 1.

Въпрос 10. Това е важен въпрос. Правилната употреба на езика не включва само контролиране на негативното, но и полезното използване на позитивното – както един опитомен кон може да бъде използван за градивни цели.

Потърсете думата хваление в библейския речник, ако сами не можете да намерите подходящата дефиниция. За повечето хора ще бъде много трудно да хвалят дори близък свой приятел в продължение на пет минути. Защо? Как това може да се преодолее? Вие можете само да помогнете на групата да обсъди честно тези въпроси чрез допълнителни въпроси, ако сте се изправяли вече срещу тях в живота си. Прочетете отново своите отговори и вижте дали те ви задоволяват.