Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 11. Действена вяра: Преглед на Послание на Яков. Яков 1-5.

Цел: Да разгледаме в тяхната връзка главните моменти в Яков.

В това послание Яков разисква много и разнообразни теми. Може би са изминали десет седмици, откакто започнахте да изучавате главите в посланието. Това изучаване ви предлага възможност да си припомните различните въпроси, повдигнати в писмото и да ги видите в тяхната връзка така, че всеки човек да си тръгне с чувството: „Сега вече ми е ясно за какво става дума в книгата на Яков.“

Въпрос 2. Отново, както при първия урок, може да оставите някои от членовете на групата да прочетат книгата на глас (15 минути), да накарате всеки да я прочете наум (10 минути) или да я разлистят набързо (5 минути).

Въпрос 6. Уверете се, че отговорите да не изхождат само от глава 2. Глави 1 и 5 също повдигат пряко въпроса за вярата. Освен това тя е повдигната непряко във всички останали глави.

Въпрос 8. Много от темите в първите четири глави са споменати отново за последен път в 5:7-20.

_____________________________________________________________

Андрю Т. Льо Пьо е главен редактор на InterVarsity Press и на Paths of Leadership. Той и неговата съпрута Филис са написали няколко ръководства за библейско изучаване, включително Ефесяни и  Едно плюс едно прави едно.

Всички ние искаме да имаме действена вяра. Вяра, която няма да ни разочарова по време на изпитания или загуба, несигурност или страх. Вяра, която може да ни преведе през най-лошите – и през най-добрите времена в нашия живот. Но къде откриваме тази вяра? Яков предлага един изненадващ отговор: Действената вяра е тази вяра, която действа. Вярата, която ще ни подкрепя в изпитания или победи е твърдата вяра, която сме изпитвали в своето ежедневие. Тези единадесет изучавания са замислени с цел да ни помогнат да разберем Посланието на Яков и да открием конкретни пътища за изграждане на една жизнена вяра.