Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 10. Как да възстановим цялостта на другите. Яков 5:12 20.

Цел: Да израстваме в молитва и в помощ на другите.

Не се заблуждавайте – това не е кратко изучаване. Въпреки, че разглежда само десет стиха, ще ви се наложи да си разпределите времето много внимателно. В този пасаж се прокрадват няколко теми, които биха предизвикали спор – изцеление чрез вяра и ролята на църквата в него е една от най-набиващите се на очи сред тях. Мястото на молитвата в живота на християнина също заслужава да и се отдели време, за да може членовете на групата да получат конкретна помощ в областите, в които се нуждаят от нея.

Тази част от Посланието на Яков, която се отнася до пасторите заслужава пасторен тон, който вие можете да постигнете. Яков е загрижен за нуждите (физически и духовни) на тези, които изграждат тялото. Вие също трябва да сте загрижени.

Въпрос 2. Стих 12 може да се разглежда като начало на преглед на темите, дискутирани досега в посланието, като език, вяра, грях и други подобни. Например, Яков затвърдява темата за твърдостта и търпението чрез напразното споменаване на името на Господа като една от най-често срещащите се прояви на нетърпение.

Въпрос 4. Важно е да се отбележи, че болният човек поставя начало на изцелителния процес поради няколко причини: (1) психологически хората приемат помощ най-вече когато виждат собствената си нужда; (2) ние трябва да внимаваме да не натрапваме помощта си на хора, които не я желаят; (3) Яков дава да се разбере, че това е допустим начин да се справим с болестите (в изречението няма трябва). Желателно е тези неща да се споменат в отговор на въпросите тук в самата дискусия.

Дървеното масло се използва както вътрешно, така и външно за медицински цели. Освен това то се използва при религиозни церемонии или освещаване (Изход 29:2) и очистване (Левит 14:10-18). То символизира радост, спокойствие и духовна храна.

Въпрос 8. Вижте 3 Царе 17:1; 18:1, 42.