ПРЕДГОВОР

СПОРЪТ

Спорът между Еразъм и Лутер се отнася до това, дали човекът притежава така наречената „свободна воля“. Възможно ли е свободно и без чужда помощ да се обърнем към Христос за спасение от греховете си? Становището на Еразъм е: „Да!“ Лутер категорично отрича: „Не!“ Той е убеден, че „свободната воля“ е удар, насочен към същината на библейското учение за спасение единствено по благодат, само чрез вяра. Ние трябва да имаме същото убеждение и да се борим срещу „свободната воля“ така енергично, както Лутер. Еразъм казва: „Под „свободна воля“ аз разбирам способността на човека по собствен избор да се обърне към тези неща, които водят до вечно спасение, както и да се отвърне от тях.“ На това ние трябва да отговорим категорично: „Не! Човек се ражда роб на греха!“ Той не е свободен.

следваща глава ВЪВЕДЕНИЕ