в момента четеш
Помазанието Бени Хин 

Глава 15 – Сменяй си маслото

Библията често оприличава помазанието на Святия Дух с маслото за помазване. И двете могат да бъдат усетени и преживени. Също така някои наблюдения върху характеристиките на мирото могат да ни помогнат да разберем действието на Святия Дух. Например, маслото се изпарява и буквално изчезва, ако ти не го зареждаш редовно. Можете сами да опитате. Излейте малко масло в един съд и го оставете там. След време ще откриете, че то се е изпарило. Ако мине достатъчно време, ще се уверите, че съдът, в който е било маслото, е празен и даже няма следа от масло.

Святият Дух не се изпарява, но нещо подобно се случва, когато Го пренебрегнеш. Ти трябва да позволяваш на маслото на Духа непрестанно да тече в живота ти и да освежава духовния ти живот. Това става, като се молиш, като общуваш с Бог и като четеш Словото Му.

Помазанието ще остане върху живота ти, докато ти продължаваш да ходиш и не само да говориш на Господ, но и със Господ. Когато прекарваш време в присъствието Му, изобилното масло на Святия Дух ще залива живота ти и ще освежава и възстановява духа ти.

Друга интересна характеристика на маслото е, че то започва да изтича, ако има дупка в съда. Дупката може да бъде мъничка и дори незабележима за човешкото око, но ако има каквото и да е нарушаване по целостта на съда, маслото го намира и изтича през него.

Ефесяни 4 глава ни предупреждава за евентуални “пукнатини” в нашия съд, като ни казва да не даваме “място” на дявола. Думата “място” произлиза от гръцката дума “алея” или “прозорец”. Така че ти не трябва да отваряш път на дявола. Не позволявай на пукнатините на огорчение, непростителност, самосъжаление и т. н. да се промъкват в твоя живот, защото скъпоценното масло на Духа ще бъде изгубено.

Тези “пукнатини”, които идват да разрушат твоя съд на Духа, в началото са толкова миниатюрни, че са почти незабележими.

Неусетно може да си влязъл в огорчение. А колко често срещаме хора, които губят голяма част от помазанието си поради пукнатините на “самосъжаление”? Всичко, което чуваш от такива хора, е: “Горкият аз, горкият аз.”

Докато търсите и ходите в помазанието, наложително е да се пазите от тези пукнатини и да се концентрирате върху това да имате винаги свежо помазание.

Друг факт относно маслото е, че само прясното масло има нужната гъстота, за да функционира нормално един автомобилен двигател или друга машина. Тази гъстота е важна, защото от нея зависи способността на маслото да издържа на висока температура и налягане и да намалява триенето. Колкото по-малка е гъстотата, толкова по-малко защитно действие ще има маслото при определено натоварване.

Както знаете, важно е да сменяте редовно маслото във вашия автомобил – толкова е важно, че повечето производители на коли препоръчват маслото да се сменя на всеки 3-5 хиляди мили, за да може автомобилът да работи по-ефективно. В противен случай маслото се замърсява, разрежда се и се обезцветява. Това може повече да навреди на двигателя, отколкото да го предпази.

Така също и вашето помазание ще се износи от горещината на духовната битка. Ето защо трябва ежедневно да отделяме време за молитва и изучаване на Библията. Това е единственият начин да създадеш и да поддържаш своята духовна гъстота и сила.

Няколко трудни въпроса

И така, колко прясно е твоето масло? Зареждаш ли се постоянно с прясно масло, или си служиш с престояло? Загубило ли е вече силата си Божието докосване върху твоя живот? Започнало ли е да се изпарява помазанието ти? Пропукан ли е съдът ти? Пропуска ли?

Знам, че някой от вас казва: “О-о-ох!” Надявам се тези въпроси да ви накарат да проверите състоянието на вашето помазание.

Освен личната молитва и изучаването на Библията (които са незаменими), ти се нуждаеш да слушаш думите на Божиите хора. Например, аз често слушам касети с послания на Кетрин Кулман и чета колкото може повече християнски книги. Важно е за твоето духовно естество и за твоя растеж да бъдеш хранен от други Божии служи-тели с добра духовна храна.

Във 2 Тимотей 4:13 Павел моли Тимотей да му донесе книгите, когато го посети отново. Не се стремя да преувеличавам значението на това да се поучаваш от зрели християни. Това е още един начин за подновяване на духовното масло.

Ако се опиташ да живееш върху вчерашната реалност, това само ще те доведе до бавна, но сигурна духовна смърт. Няма нищо по-лошо от това да виждаш как някой си въобразява, че е духовно жив, а в действителност е мъртъв. Най-ужасната духовна смърт е да умираш, без да осъзнаваш, че твоята реалност се е превърнала в традиция и религиозна активност.

Много често съм наблюдавал християни, които винаги изглеждат много развълнувани и скачат и викат, когато хвалят Бог. Наистина, сигурно е имало време, когато Бог ги е докосвал толкова мощно, че те просто не са можели да стоят на едно място. Но сега това се е превърнало в религиозна активност или традиция, произлязла от тяхното минало преживяване. Когато Бог е Авторът и движещата сила, това е красиво. Но ако тези действия са само религиозна активност и ритуал, то в тях няма живот и реалност. Това са действия, “имащи вид на благочестие, но отречени от силата Му” (2 Тимотей 3:5).

Когато твоето помазание е свежо, то има прекрасен аромат. Но няма нищо по-неприятно от мириса на престоялото, гранясало масло. Помирисвали ли сте някога развалено масло? Направо ти се повдига.

Също както мирото може да мирише приятно в естествения свят, така е и с помазанието в духовния. Духовното ухание винаги се свързва с Божиите хора. Ако техният живот е изпълнен със свежото масло на Духа, вие ще доловите неговото сладко ухание. Когато маслото е застояло и плътта е започнала да надделява, от живота на човека се разнася миризма на гнилост.

Преобразяващо миро

В 1 Царе 10 глава е записано как Самуил помазва Саул с миро и Саул се преобразява. “И тогава ще дойде Господният Дух върху теб и ще пророкуваш заедно с тях и ще се промениш в друг човек” (ст. 6). Помазанието те превръща в друг човек. Аз съм изпитал това при евангелизационните походи из страната. Ти ставаш силен и смел. В твоя ум идва яснота. Духът ти става чувствителен. Ти започваш да имаш съзнание за невидимия свят около себе си.

Да, според ст. 6-9 Саул беше помазан и се промени в друг човек. Бог го използва да посече хиляди филистимци. Той стана цар на Израел.

Но за нещастие той допусна пукнатини и дупки да повредят неговия съд. Второ Царе 1:21 ни казва:

Хълмове Гелвуйски, да няма роса, нито дъжд на вас, нито ниви, доставящи първи плодове за жертви. Защото там бе захвърлен щитът на Саул, като да не е бил той помазан с миро ( KJV). 

Воините по онова време са имали специални начини за поддържане на своите оръжия. Например, техният щит, направен от кожа, е трябвало да бъде натриван с масло, което да го предпазва. Натриването с масло символизира помазването, защото когато животът ни е “натрит” с помазанието на Святия Дух, той става полезен за Божието царство. И въпреки това щитът на Саул беше станал като че никога не бе помазван с миро. Той бе загубил помазанието поради грях.

Първо Царе 3:11-15 разказва как Саул и войската му воюваха с филистимците. Самуил, който беше съдия и пророк, беше обещал да принесе всеизгаряния за тях пред Господ, преди битката да започне (10:8). Когато Самуил не пристигна на уреченото време, Саул глупаво си помисли, че може да увеличи шансовете на Израел в боя срещу филистимците, като сам той принесе всеизгаряния. С този акт на непокорство Саул престъпи Божиите постановления, като превиши авторитета си на цар. Единствено пророкът имаше право да принася всеизгаряния. Саул съгреши и Бог погледна на него като на човек, който никога не е бил помазван.

Когато веднъж си познал силата и близостта на царското помазание, но си допуснал да го изгубиш, то от теб ще се вдигне и протекцията, росата и дъждът на Божието благословение.

След своето непокорство Саул се би с филистимците без Божието помазание и беше напълно разгромен. Бог нарече неговото действие бунт и го оприличи на греха на чародейството. Това беше мерзост пред Бог.

Освен това, след като Саул загуби царското помазание, той бе обладан от зъл дух. Царското помазание му даваше авторитет над сатана, но когато той загуби помазанието, те си смениха ролите – сатана вече владееше над Саул. Юда, както си спомняте, също загуби царското помазание. Исус беше казал на него и на единадесетте: “Вървете, давам ви сила, изгонвайте демони.” Когато Юда загуби помазанието, дяволът го обсеби и той предаде Исус.

Не спирай да се движиш напред

След като веднъж очистващото масло на спасение се е изляло върху теб и ти си преживял действието на помазанието на прокажения, не спирай до тук. Продължавай напред и нека свежестта на свещеническото помазание да те облива ежедневно, като те води в интимно общение със Святия Дух. Прекарвай време с присъствието Му и Му позволи да те изпълни със Себе Си и Своята сила. Тогава ти ще се придвижиш на по-високо ниво и ще влезеш в царското помазание, а то ще ти даде сила над сатана.

Пазете грижливо помазанието! “На който много е дадено, от него много ще се изисква” (Лука 12:48).

Запомнете, че вие не можете да разчитате на отминала слава, като се опитвате да оцелеете с вчерашното помазание. Божественият резервоар никога не се изчерпва. Затова не оставайте в застой и не се задоволявайте с това, което имате сега. Извикайте за “маслото” на Святия Дух да ви залее, да ви обнови и да ви освежи.  На еврейски думата за помазвам е “масач”, което означава “втривам”. Гръцката дума е “кризм” и означава “намазвам”. Не е ли чудесно? Копнея помазанието да ме залее и да бъде втрито в мен – не да бъде само върху мен, но и в мен. Аз искам осезаемото помазание.

Овце и масло

Преди малко споменах във връзка със Саул “натриването с масло” и това, че той загуби помазанието. “Натриването” обаче е използвано в Библията и при други случаи. В Псалм 23 – един от най-обичаните Библейски Псалми, Давид каза: “Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива.” Давид беше овчар, а в Средния Изток, там, където и аз съм роден и израснал, овчарите редовно помазват своите овце с маслиново масло, за да ги предпазва от насекоми. Можем да се досетим от къде идва този преобраз.

В Святата земя има много насекоми и единственият начин, по който овцете могат да избегнат тази напаст, е да бъдат натрити с масло.

За теб и мен това символизира протекция от тормоза на демони чрез силата на Святия Дух. Когато един човек се обърне и стане християнин, в него започва да живее Святият Дух и в него няма място за демони. Християните имат протекцията и мира на помазанието.

Сега ще се спрем на три поуки от Библията за това, как да опазим и увеличим помазанието.

Първо, Бог винаги те наблюдава, за да види дали пазиш това, което вече имаш. Помислете върху изобличението към Давид, след като съгреши с Витсавее. “… и дадох ти дома на господаря ти и жените на господаря ти в скута ти, и дадох ти Израилевия и Юдовия дом и ако това ти беше малко, прибавил бих ти това и това. Защо презря ти Словото на Господ, та стори зло пред очите Му?” (ІІ Царе 12:8-9). Разбира се, както четем в Псалм 51, Давид се покая и Бог го благослови, като поднови присъствието Си и силата Си върху него.

Запомнете, че преди Бог да даде повече, Той ще гледа какво правите с това, което вече имате!

Втората поука се намира в Лука 24:18-31, където е записано как възкръсналият Исус се яви на двама ученици по пътя за Емаус. Когато те пристигнаха в селото, Исус показа, че има намерение да продължи нататък, но учениците Го задържаха, казвайки: “Остани с нас!” Писанията разказват, че по-късно Той им се разкри, когато разчупваше хляба. Ако не Го бяха задържали, те щяха да изпуснат откровението.

Много хора днес пропускат откровението просто, защото те не задържат Исус и не Го молят да остане с тях. Те се предават твърде лесно. Той идва при тях в молитва, но те погрешно смятат, че когато присъствието сякаш се вдига, Бог е свършил с тях. Следващия път, когато това ти се случи, остани малко по-дълго и накарай Бог да не си отива още. Ти ще получиш откровение точно когато прекрачиш тази граница.

Трето, твоите взаимоотношения с хората са много важни. Свържи се с помазани хора, защото те ще донесат прясно “натриване” в твоя живот. Тяхното влияние върху теб ще произведе добри резултати. Спомнете си, че когато една група отхвърлени от обществото хора се присъединиха към Давид (І Царе 22:2), те също станаха могъщи мъже и убиваха гиганти. Това стана поради тяхната връзка с Давид. Помазанието върху живота на Давид беше дошло и върху тях. Същото нещо се случи и с учениците. Те приеха помазание в резултат на това, че бяха с Господ Исус (Деяния 4:13). Могат да се случат учудващи неща, ако прекарвате време с Божии хора.

Копнеете ли още докато четете тази книга да познаете славата на присъствието Му и помазанието на Духа, което идва заедно с Неговата сила? Тогава поканете Го в своя живот точно сега! Даже и да знаете, че сте спасени и кръстени със Святия Дух, кажете: “Господи, помогни ми да се изпразня от себето, така че да бъда изпълнен с Теб! Изпълни ме с Твоето присъствие, така че да мога да позная силата Ти… да позная славата Ти… да позная скъпоценното помазание на Святия Дух!”

Когато се научите да познавате Неговото присъствие, Неговата Личност, Неговата слава и Той изпълни живота ви, тогава и помазанието на Духа Му ще бъде ваше.