в момента четеш
Помазанието Бени Хин 

Предговор

В предишната си книга “Добро утро, Святи Душе” аз наблегнах на реалността на Святия Дух като Бог и равноправен член на Троицата, и Личност, може би по-реална от теб и мен. Моята цел бе да ви запозная с Духа и да ви помогна да преживеете Неговото присъствие.

Целта ми в книгата “Помазанието” е да ви заведа по-нататък в тези прекрасни не свършващи взаимоотношения и да ви покажа реалността на силата на това да служиш на Господ Исус в Неговия специфичен призив на твоя живот. Силата, която Исус е обещал след възкресението Си, е помазанието на Святия Дух. Той каза: “И ще приемете сила, когато Святият Дух дойде върху вас, и ще бъдете свидетели за Мен.” (Деяния 1:8).

Мисля, че всички сме съгласни с това, че ако някога Христовото тяло се е нуждаело от сила, то това е сега. Единствено чудотворната сила на Всемогъщия Бог може да възпре нахлуването на греха и болестите във всяко ъгълче на света.

Немощта не е наше наследство като християни и все пак много от нас живеят в немощ. Библията казва, че нашето свидетелство може да бъде потвърждавано със знамения и чудеса (Марк 16:20).

Изпълнението на това обещание е целта на помазването с Духа. А целта на тази книга е да ви екипира за това скрито съкровище.

Първо трябва да дойде присъствието и едва след това може да дойде помазанието. Помазването не е кръщението в Святия Дух, въпреки че и то е изключително важно. Помазанието е силата, силата да се служи на Бог. Ти ще знаеш със сигурност, че присъствието на Святия Дух е дошло в живота ти по това, че ще имаш прекрасно общение. Незабавно ще разбереш кога Той те е направил способен – духовно, умствено и физически – да се бориш с демоните и болестите.

Не правете грешка, не изпускайте тези два велики дара, които Бог иска да ви даде. Това ще стане реалност за вас, когато започнете да четете тази книга. Очакват ви чудесни мигове, които ще променят живота ви. Нека Бог ви благослови във всичко, докато вървите напред стъпка по стъпка. Ние служим на чудесен и могъщ Бог!