в момента четеш
Помазанието Бени Хин 

Глава 17 – Готов ли си да платиш цената

Важността на помазанието е засвидетелствана по много и различни начини в Писанията, но в един от Псалмите това е направено с особено голям авторитет. Обърнете внимание на височината, дълбочината и широчината на обещанията за Месия, дадени чрез Давид. Месия е истинският Помазаник, от който ние черпим нашето помазание.

Намерих слугата Си Давид,

със Своето миро го помазах.

Ръката Ми ще го поддържа

и мишцата Ми укрепва.

Неприятелят няма да го изнудва.

Нито предаденият на нечестие ще го наскърби.

Но Аз ще съкруша пред него противниците му

и ще поразя ония, които го мразят.

А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него.

И с Моето име ще се издигне рогът му.

Също ще поставя ръката му над морето

и десницата му над реките.

Той ще извика към Мене: “Отец си ми,

Бог мой и спасителната ми канара.”

При това Аз ще го поставя в положение на първороден,

по-горе от земните царе.

Вечно ще пазя милостта Си за него

и Заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

Също и потомството му ще направя да продължава до века

и престолът му като дните на небето. (Псалм 89:20-29).

Независимо какво се случва, ние трябва да търсим този чудесен дар, който ни принадлежи. Сила, протекция, победа над врага, вярност, авторитет, мощ, вечен завет и още обещания, които са за теб и за мен чрез Царя на царете Господ Исус.

Помисли сериозно за това

Помазанието, което довежда тези обещания обаче, има цена, както споменах в първа глава. И тази цена е съвсем реална. Ти или ще постигнеш малко или ще се провалиш, ако действаш глупаво и с неискреност.

Тази цена е пълното умиране за себе си. И това може да стане само в молитва. Освен това умирането става ежедневно, както пише Павел (1 Коринтяни 15:31). Не мога да кажа: “Но аз умрях преди 20 години.” Не, отричането от плътта трябва да става всеки ден. Плътта е под проклятие и тя трябва да бъде разпъвана на кръста всеки ден. Исус каза съвсем ясно: “Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и така нека Ме следва” (Лука 9:23). Това става единствено в молитва.

Разбери, че ти и аз нямаме сила да кажем “Не” на сатана; нямаме сила да се откажем от това, което той ни предлага. Силата идва единствено, когато Святият Дух е върху нас. Великани на вярата са падали, защото не са могли да кажат “Не”. Те са уповавали на своята сила.

Кетрин Кулман каза преди години: “Аз умрях преди много време.” И тя може би щеше да бъде разбрана погрешно, ако не беше продължила: “Но аз умирам хиляди пъти.” Това означава, че тя е взела решението много отдавна, но й се налага да го отстоява отново и отново ден след ден.

Това е нещо важно относно присъствието на Святия Дух. Божието присъствие идва в живота ти много лесно. Просто трябва да вземеш решение пред Бог, да го кажеш, като наистина съзнаваш какво казваш, и напълно да се предадеш на Господ. Но имай предвид, че не можеш да заблудиш Бог. Той знае дали казваш истината или не.

Посвещение за цял живот

Помазанието и силата на Бог идват върху нас, когато прекарваме време с Бог и правим всичко, което се изисква. Но не е достатъчно просто да го направиш един ден, ти трябва да се посветиш на Бог за цял живот и напълно. Аз не смятам, че съм достигнал нивото на стопроцентово предаване, въпреки че това е искреното ми желание, и че Бог ме използва мощно, особено през последните години.

За себе си знам, че съм загубил всякакво желание да имам нещо общо със света. Светските желания в мен са умрели.

Трудно е да се говори за тези неща във времена, когато светът е толкова развратен. Може би звучи абсурдно, но поради присъствието и помазанието на Святия Дух върху мен, аз съм толкова погълнат от ходенето си и работата си за Бог, че това е буквално всичко, което имам. Ако Бог каже: “Бени, отиди да живееш в Китай”, аз ще оставя всичко и ще замина. В мен не е останало никакво непокорство.

Липсата на материалистични желания не означава, че сатана е престанал да ме изкушава. Ежедневната битка със себето често е много трудна и на мен ми се налага да воювам.

Един откровен въпрос

Мой добър приятел наскоро ми зададе следния въпрос: “Смяташ ли, че Бог е могъл да те използва по този начин поради това, че в миналото ти си бил самотник и аутсайдер и не е имало много неща, за които да умираш?”

Като се замисля, това е един много важен въпрос. Вярно е, че от дете аз имах ужасен говорен дефект, бях дребничък и страшно притеснителен. Често се криех под леглото, когато у дома идваха гости.

Но когато Бог започна да ме използва, аз в действителност нямах какво да губя и не бях вързан от нищо. Разбира се, като всяко човешко същество, аз имах естествени желания и се стремях към определени неща, но Бог се справи с тях. Сега, след като сериозно обмислих този въпрос, аз вярвам, че Бог често избира хора като мен, за които знае, че няма да Му се съпротивляват. Но е истина, че когато влезеш в Божието присъствие и вкусиш от Неговата доброта и любов, ти си казваш: “Какво повече ми трябва?” Животът с Бог просто те завладява. Но съм открил, че когато се опиташ да обясниш това на хората и да им кажеш колко много изпускат, някои те смятат за луд.

Най-учудващото нещо е, че Бог продължава да те обича дори когато пътят ти не е прав пред Него. Аз толкова често греша, толкова често Го наскърбявам, макар и несъзнателно. По-скоро бих умрял, отколкото да Го наскърбя съзнателно. Твърде много Го обичам, за да си позволя да го направя. Но дори и когато сгреша, Той нежно идва и се справя с моите грехове, слабости и грешки. Аз продължавам напред и знам, че ми е простено.

Моят приятел ми зададе един още по-труден въпрос относно служението, но отговорът беше съвсем прост: “Сигурен ли си, че не обичаш работата си за Бог просто защото ти се удава – попита той и добави, – и не би ли се справил с нещо друго по същия начин?”

Аз съм изпитвал сърцето си много пъти и всеки път съм се уверявал, че никога не бих разбил живота си и живота на семейството си, като изгубя взаимоотношението си с Бог и започна да служа на нещо друго. Може да звучи драматично, но както казва Павел във 2 Коринтяни 5:14, любовта на Бог ме принуждава.

Аз имам възможност да видя невероятната Божия любов. Когато застана на платформата на изцелително събрание и да видя хилядите нуждаещи се, инвалидните колички, душите на мъже, жени и деца, гладни за своя Създател, аз знам точно защо съм в служение. Аз се моля всеки път: “Помогни ми да платя по-висока цена, за да ги видя докоснати.”

И аз трябва да кажа: “Не знам защо не всички са докоснати и изцерени, но знам, че хиляди, хиляди получават своето изцеление. И също така знам, че пълният отговор е скрит в помазанието на Святия Дух и в желанието, което ние имаме за Него – желанието да платим цената.”

Уверен съм, че хиляди от вас също ще пожелаят да платят цената. Бог все още обича света и хората повече, отколкото можем да си представим.

Необходимо е голямо страхопочитание

Освен цената, която трябва да платим за присъствието и помазанието на Святия Дух, е нужно изключително да почитаме помазанието. Може да не звучи много духовно, но Бог предупреждава “да не си играем игрички” с помазанието. И аз ви съветвам, когато навлизате в живота в Духа, да внимавате никога да не презрете Божиите неща.

Предупреждение срещу неуважението на явното помазание на Духа откриваме още в ранната история на Израел. Числа 12 глава започва с това, че Мириам и Аарон говориха против Мойсей поради етиоптянката, която беше взел за жена.

Те предизвикаха Мойсей с думите: “Само чрез Мойсей ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас?” (стих 2). На това място Писанието пояснява, че Мойсей беше по-смирен от всички хора по лицето на земята. Той беше човек, избран от Бог, и Бог се съдеше с тези, които не го уважаваха.

Мойсей “е верен в целия Ми дом. С него Аз говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно и той ще гледа Господния образ. Как, прочее, не се убояхте да говорите против слугата Ми Мойсей?” (стих 6-7).

Бог не одобри тяхното неуважително отношение към Мойсей и към помазанието. Библията казва: “И гневът на Господ пламна против тях и Той си отиде. И като се оттегли облакът от шатъра, ето, Мириам беше прокажена, бяла като сняг.”

Недоволството на Бог беше толкова голямо, че ако Мойсей не беше се застъпил пред Него, Мириам щеше да остане като “мъртво дете”. Аарон се извини, помоли за прошка и Мойсей извика към Бог: “О, Боже, моля Те, изцели я!” Тогава Бог наказа Мириам да остане затворена вън от стана 7 дена и после я изцери (ст. 11-15).

Поуката е следната: Аарон и Мириам излязоха извън призванията си и се опитаха да бъдат Мойсей, презирайки мощното помазание върху него. Никога не се опитвай да бъдеш Мойсей, ако всъщност не си. Също обърнете внимание на това, че преди поразяването с проказа облакът се вдигна. Хора, които се движат извън помазанието си, рано или късно ще разберат, че присъствието си е отишло. Да, Бог ще им прости, когато се покаят, но ще има и определена цена.

Конят и магарето

Докато се подготвяте да се предадете на Святия Дух, като умирате за себе си и се движите в чудесното присъствие и помазание, което Той има за вас, искам да споделя с вас един стих, който винаги ще ви служи за ориентир къде стоите. Той е изобличавал и мен.

В Псалм 32:9 се казва: “Не бъдете като кон или магаре, които нямат разум, за чиито челюсти трябват юзда и оглавник, за да ги държат, иначе не биха се приближавали при Теб.”

Помислете върху това. Един ден Господ ми даде този стих и Святият Дух буквално ме разтърси чрез него.

Знаете ли какво прави конят? Той тича напред и е нетърпелив. А магарето? То се инати и не се помръдва. Единият тича твърде бързо, а другият въобще не иска да тръгва.

Сериозното послание е, че конят ще излезе извън помазанието и ще влезе в плътта, докато магарето умира в плътта. Жалко е, но има много мулета в църквата. Те не искат нищо от Бог – нито присъствие, нито помазание. Те са твърдоглави.

Ако не мога да имам в църквата си само овце, които вярно следват Господ, то предпочитам да имам коне пред мулета. Конете поне са се впуснали напред и имаш шанса да ги обуздаеш.

Време е да се задвижиш

Както казах по-рано, ние живеем в славно време. Има много грях, но благодатта е преизобилна. За нещастие милиони хора се движат противно на Бог. Обществото се разпада. Младите хора се измъчват. Има милиони хора, гладни за Бог, които искат да се помирят с Него и да Му служат. Вярвам, че ти си един от тях, и се моля да ходиш в силата на Святия Дух и в Неговото скъпоценно помазание, което е за всички Божии деца.

Нека нищо не те възпира!

Моли се с тази молитва:

“Татко, аз Ти се предавам напълно сега. Давам Ти всичко – моето тяло, душата си, духа си, моето семейство, моята работа, моите финанси, моите слабости и моите таланти, моето минало, моето настояще, моето бъдеще, всичко, което съм – за вечността. Моля Те, Господи, да ми дадеш покаяно сърце за нещата, които съм правил и които са Те наскърбявали, за греховете ми, за прегрешенията ми, за студенината на сърцето ми, за липсата на упование. Моля Те да ми дадеш сила да се обърна, да тръгна по нов път, пътя, в който Ти благоволяваш. Святи Душе, аз Те каня в моя живот точно сега. Аз Те хваля и Те обичам. Моля Те да ми помогнеш да получа нещата, за които съм молил Отец чрез Исус. Помогни ми да вляза в общение и приятелство с Теб, защото аз наистина не знам как. Дай ми напълно да осъзная Твоето присъствие и да мога да чувам гласа Ти. Обещавам да се покоря. Господи Исусе, помажи ме със Святия Дух, докато вървя в покорство и се уча. Дай ми Твоята сила да докосвам хората, които са около мен и които срещам. Покажи ми какво трябва да правя по-нататък и ми помогни никога да не пренебрегвам Твоето общение. Моля се в името на Исус, моя Господ. Амин!”

“И ще вложа Духа Си вътре във вас; и ще направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги извършвате” (Езекиил 36:27).

“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята” (Деяния 1:8).