ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕПОКОРСТВОТО I

Вярата и покорството са неделимизащото покорството е доказателство заи стинската вяра

Непокорството води до най-различни последици. Резултатът не винаги става явен веднага, но е сигурен -тъй както посетите семена произвеждат реколта. Врагът на душите ни се стреми да въздържа това знание от нас, като се надява, че ще погледнем лековато на въпроса с покорството и ще станем лесна плячка на неговите подвеждащи тактики.

Някои хора подсъзнателно разсъждават, че си струва да понесеш всякакви последици за непокорството си, стига да могат за кратък миг да се порадват на плода от своето решение. Изумен съм колко често се среща подобен заблудителен и убийствен начин на мислене. Това е тайната или скрита сила на беззаконието. Искрено се надявам и се моля следващите три глави да породят в сърцата ви нужното посвещение да не допускате никога непокорство.

СИНОВЕТЕ НА АДАМ

Най-напред ще се поучим от Каин, първородния син на Адам. Той се занимаваше със земеделие. Неговият брат Авел – вторият син на Адам, бе овчар. Словото ни казва, че един ден Каин принесе пред Господа дар от плода на земята, а приносът на Авел бе от първородните на стадото. Разбираме, че Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса муана Каина и на приноса му не погледна така“ (Битие 4:4-5).

Само ще отбележим, че днес често в американските църкви чуваме следното: „Бог ще те приеме такъв, какъвто си.“ Това изобщо не е вярно. Бог не ни приема, ако несепокаемКакво стана с Ананий и Сапфира? Те умряха (Деяния 5:1-11).

Бог не прие Каиновия принос, нещо повече – Той не прие Каин! Това не означава, че съдбата на Каин бе вечно отхвърляне, но нашата съвременна теология за Божието безусловно приемане не е вярна. Дори е опасна, защото премахва страха от Господа от нашите сърца. Страхът от Господа ни пази и ни кара да се отдалечаваме от греха (Изход 20:20). След смъртта на Ананий и Сапфира, Библията казва: Голям страх обзе цялата църква“ (Деяния 5:11). Непокорството вече не се срещаше тъй често.

Бих искал малко да модернизирам историята на Адамовите двама сина, преди да продължим по-нататък. Те бяха отгледани в дом, който призоваваше Господното име. И двамата представиха пред Бога принос, който илюстрираше техния живот. Библията казва, че трябва да представяме телата си в жива жертва (Римляни 12:1). Всяка жертва пред Бога говори за нашето служение пред Него. И тъй, става въпрос за това, че Авел служеше на Бога, а брат му Каин не. Каин не се мотаеше по спортни арени, вариетета или барове, нито пък избягваше ходенето на църква. Да не бъркате Каин с човек, който не иска да има нищо общо с Бога. В наши дни бихме счели и двамата за вярващи, които имат общение с Бога.

И двамата мъже бяха усърдни в работата си, за да принесат жертва на Господа. Дори спокойно бихме могли да кажем, че Каин работеше по-усърдно от Авел. Зная много малко за земеделието и пастируването на овце, но достатъчно, за да твърдя, че земеделието е по-тежка работа. Пастирите имат задължения сутринта и следобед, но обикновено през най-горещите часове на деня могат да почиват под някое дърво и да си пийват студено питие.

Земеделието изисква по-усилена работа. Каиновата жертва дойде с пот на челото, следствие на упорит труд върху прокълнатата от Бога земя (Битие 3:17-19). Каин разчистваше почвата от камъни, буци пръст и всякакви отломки. После ореше и култивираше земята. Той засаждаше, поливаше, тореше и пазеше растенията си. Бе вложил големи усилия, за да може да принесе добра жертва.

ЗАЩО БОГ НЕ ПРИЕ КАИН?

Трябва да се запитаме: Защо Бог не прие Каиновия принос, след като знаеше, че той е работил по-упорито? Отговорът е свързан с неговите растения. В Градината всичко създадено от Бога беше покрито. Животните имаха козина, рибите си имаха люспи, а птиците – перушина. Никога няма да видите бяла мечка в дънки; тя не се нуждае от допълнително покритие.

Адам и Ева не правеха изключение. Те нямаха физическо покривало или облекло; но бяха „увенчани“ със слава (Псалм 8:5). Думата увенчанозначава „да оградя или да обкръжа“. Те бяха покрити от нея. Господната слава върху им бе толкова завладяваща, че в техните очи тя прикриваше физическата им голота. Ето защо Словото казва: „А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха“ (Битие 2:25). Животът на Адам и Ева бе открит пред Бога. И на ум не им минаваше да се облекат, защото това не бе нужно.

Но нещата се промениха в момента на неподчинението. Преди грехопадението техните духове доминираха изцяло, но след това властваща щеше да бъде плътта. Първите думи, записани в Словото, след като те ядоха, са: „Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи“ (Битие 3:7). Ключовите думи са тепознахаПридобиха познание, което им е липсвало преди.

Принципът на познаването на доброто и злото е да живееш според това, което е правилно и неправилно. Преди падението техните действия бяха ръководени не от познаването на доброто и злото, правилното и неправилното, а от познаването на Бога. Мотивираше ги чувството на покорство, породено от упование и любов. Правилното и погрешното не бяха в техните умове, а в Божията ръка. Казва ни се:

Защото всичките Му пътища са правиБог на верността еи няма неправда в Негосправедлив и прав еТой“ (Второзаконие 32:4).

Адам и Ева живееха пред Бога със съзнание изцяло насочено към Него. Като ядоха от плода на дървото за познаване на доброто и злото, те откриха източника на познаване на доброто и злото извън Бога. Това е тъй нареченият принцип на високоумството. Адам и Ева вече нямаха нуждата Бог да ги ръководи; притежаваха усет за добро и зло вътре в себе си. Ето защо първият въпрос, който Бог зададе след грехопадението, беше: „Кой ти каза…?“ (Битие 3:11).

Винаги, когато Господ задава въпрос, Той не търси информация, а се опитва да ни научи на нещо. Бог вече знаеше, че те са яли от дървото и че говорят със собствената си мъдрост. Бяха заменили покорството с високоумие. Всъщност Той казваше:Намерили сте източник за разбиране на доброто и злото извън МенЯвно сте яли от Дървото на познаване надоброто и злото.“

Веднага след своето непокорство те покриха голотата си със смокинови листа или с плоданаземятаМакар и с препаски, все още се чувстваха голи и заради това се скриха. Тогава Бог попита: „Кой ти казаче си гол?“ (Битие 3:11). Чрез новооткритото си чувство за добро и зло, те се опитаха да извършат това, което е право в собствените им очи, но все още се чувстваха голи. Препаските не бяха Божият начин. Той демонстрира приемливото покритие, или жертва за голотата, като закла невинно животно и покри Адам и Ева с кожата му. Това беше препоръчаният от Бога начин, а не плодът на земята.

В началото Адам и Ева не знаеха какво очаква Господ от тях, но Каин и Авел знаеха. Родителите им ги бяха учили коя жертва е приемлива пред Бога. Затова жертвата на Каин от плода на земята не бе приета. Той служеше на Бога по собствения си начин. Клонеше към проклятието, което действа чрез пътя на високоумството и логиката за добро и зло, вместо да се стреми към чистотата на детинското покорство, подобно на брат си Авел.

ТИ ТРЯБВА ДА ГО ВЛАДЕЕШ

Словото ни казва: С вяра Авел принесе Богу жертва подобра от Каиноватачрез която за него се засвидетелствуваче е праведенпонеже Бог свидетелствува за даровете муи чрез Вяратой и следсмъртта си още говори“ (Евреи 11:4). Новозаветният автор свързва покорството на Авел с вяра. В една от следващите глави ще научим, че истинската вяра е свързана и основана върху покорството. Истинската вяра се задвижва от покорството, а не от усещането за добро и зло.

След като разбра, че неговите усилия и жертва са неприемливи пред Бога, Каин се огорчи твърде много и лицето мусе помрачи“ (Битие 4:5). Това е класическата реакция на един религиозен човек, когато се изправи лице в лице с истината. Той се разгневява. Ще откриете подобни примери в цялото Слово. Този гняв се подклажда от гордост, а гордостта отхвърля Божията воля или пътища, за да наложи своите.

В милостта Си Бог се опита да отвори очите на Каин, като му зададе няколко въпроса: Защо си се разсърдилИ защо епомрачено лицето тиАко правиш доброне ще ли бъде приетоНо ако не правиш доброгрехът лежи навратата и към тебе се стремино ти трябва да го владееш“ (Битие 4:6-7). За да сме добре с Бога, трябва да се покоряваме. Той желае покорството повече от жертвата. Много пъти Господ казваше на Своите хора да оставят пиенето и свиренето и да престанат да Му принасят жертви. Защо? Защотокогато викахникой не отговаряшекогатоговорехте не слушаха“ (Исая 66:4). Те жертваха, но не слушаха и не се покоряваха на думите Му. Най-висшата форма на поклонение е покорството.

Имайки това предвид, бихме могли да заменим думите от Битие ако правиш добро с ако Му се покорявашбез да променим значението. Ето как би звучал текстът: „Каин, защо си се разсърдил? Не бива. Научи се от следното: Ако се покоряваш, както прави брат ти, Аз ще приема теб и жертвата ти така, както приех Авел и неговата жертва.“

Господ предупреди: Но ако не правиш добро (ако не се покоряваш и упорстваш във високоумието си), грехът лежипри вратата и към тебе се стремино ти трябва да го владееш“ (Битие 4:7). Обърнете внимание на две неща тук. Първо, грехът (непокорството) има желание. Господарят на беззаконието, сатана, е духовната сила зад непокорството. Веднъж проправила си път чрез Адам, тази сила има една цел: да контролира и да управлява всички и всичко.

Все едно някакъв нечестив учен да пусне в нашата атмосфера определено количество радиоактивни газове. Те биха проникнали навсякъде, макар самото присъствие на учения да е ограничено. Той е задвижил смъртоносна сила. Няма да бъдат поразени от тези отровни газове, единствено хората, носещи защитни маски. Словото казва много ясно: Знаемчение сме от Богаи целият свят лежи в лукавия“ (1 Йоан 5:19).

Друг нагледен пример е да сравним склонността към грях със закона на гравитацията. Това е постоянно присъстваща сила, която влияе на цялата материя. Ако скочите от покрива на сграда, ще изпитате действието на закона на гравитацията, като паднете на земята и пострадате доста лошо. Може да не искате да падате, да не разбирате или да не вярвате в закона на гравитацията, но въпреки всичко, ще се сблъскате с него.

Учените обаче откриха друг закон – закона на издигането. Те установиха, че законът на издигането превъзхожда закона на гравитацията при определени условия. Изобретателите конструираха самолета, действащ според закона на издигането. Когато летиш със самолет, ти си свободен от закона на гравитацията и не падаш надолу. Словото ни казва: Защото  законът   на   животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта“ (Римляни 8:2). Каква чудесна новина!

Аз летя често със самолет. Само през последната година съм пропътувал приблизително 350 000 км, за да проповядвам Евангелието по целия свят. Когато се кача на самолет, аз съм радостен, че законите на издигането ме освобождават от закона на гравитацията. Но ако пилотът реши да изключи двигателите, самолетът ще изпита пълния ефект от закона на гравитацията и ще се приземи с тежки последствия. Вече няма да се радваме на превъзходството над закона на гравитацията, а ще се окажем подвластни на това, над което преди сме имали власт.

По-нататък в същата глава Словото заявява: И тъйбратяние имаме длъжностобачене към плъттата даживеем плътскиЗащотоако живеете плътскище умретено ако чрез Духа умъртвите телесните действияще живеете“ (Римляни 8:12-13). Нашата защита от закона на греха или властта ни над него идва чрез истинската вяра или покорство. Защото само тогава законът на животворящия Дух ни освобождава от закона на греха.

„Законът на животворящия Дух“ е наречен още „закон на вярата“ (Римляни 3:27). Знам, че законът на вярата превъзхожда закона на греха. За истинската вяра се казва, че има съответстващи дела на покорство (Яков 2:19-23). Вярата и покорството са неразделни, защото покорството е доказателство за истинската вяра.

Авел управляваше закона на греха и на смъртта чрез вяра, тоест чрез покорство на Бога. Говорейки на Каин, Бог предупреждава: желанието на греха е към теб (нещо като желанието или влиянието на гравитацията върху всеки материален обект); ако Ми се покоряваш, ти ще владееш над него (точно както издигането превъзхожда гравитацията). Над греха се властва чрез покорство.

ОТВОРЕН ДОСТЪП

Второто нещо, което Бог казва на Каин, е:  ако не правиш добро (не Ми се покоряваш), грехът лежи при вратата(Битие 4:7). Забележете – Той използва думата „врата“. В живота на всеки човек има невидима врата -без значение дали го осъзнаваме или не. Тази врата представлява вход към вашия живот. В случая става въпрос за отворен достъп на греха и демоничните сили. От самото начало Бог ни казва какво го отваря за греха и демоничното влияние и какво го затваря. Непокорството отваря този вход, докато покорството го затваря.

Какво се случи с Каин? Той упорстваше в своята мъдрост и високоумство. В сърцето му влезе завист, съпроводена от обида. После дойде ред на омразата. Мисълта за убийство се въртеше в ума му и не след дълго в изблик на гняв Каин уби своя брат. Той беше настроен агресивно и загуби страха си от Бога. Каин показа своето отношение чрез предизвикателния си отговор на Божия въпрос къде е брат му: Не знаяпазач ли съм аз на брата си?“ (Битие 4:9). Той лъжеше Бога, макар много добре да знаеше къде е брат му.

Всеки разумен човек би се досетил, че Господ знаеше къде е Авел. Често става така, когато някой започне да високоумства и допусне непокорство в живота си. Тогава загубва досег с реалността на духовните неща. Опитва се да принизи образа на Бога до своето ниво и ограничения, а за себе си смята, че е мъдър като Него или понякога дори по-мъдър. Такъв човек не е наред. Луцифер е красноречив пример; високоумството поради нечестие го накара да повярва, че може да измести Бога. Колко глупаво! При все това той подведе мнозина да го последват (Исая 14:12-17).

Ако бяхме приятели с Каин и Авел и знаехме скритата страна на нещата, бихме се смутили от случилото се. Възможно ли е човек, който е започнал да служи на Бога усърдно, накрая да извърши безскрупулно убийство? Какъв трябва да е той? Отговорът е в отворената за закона на греха врата на душата чрез упорито неподчинение. Знаете ли поговорката „Подай му пръст и ще ти налапа и цялата ръка“? Това идеално описва закона на непокорството. Ако само открехнеш живота си за греха, все едно си направил процеп в язовирна стена. В крайна сметка водата нахлува със сила като потоп.

Имал съм честта да бъда служител на пълно работно време в продължение на осемнадесет години. През този период съм бил свидетел в безброй много случаи как въпросният закон действа. Виждал съм хора, които в началото са, запалени за Божиите неща. Те са активни в своите църкви и постоянно говорят на другите за Исус. Приличат на Каин, който започна с голямо усърдие. Но с течение на времето се пораждат ситуации, разкриващи, че в тях има все още области на своеволие. Това може да стане, както при Каин, чрез Божията директна власт или чрез Делегираната власт. Така или иначе, нещата сякаш все опират до властта.

Наблюдавал съм как хората отказват да подчинят своята воля и упорстват в собствените си пътища. Просто е въпрос на време беззаконието да нахлуе в живота им. Може да не се прояви чрез убийство, но едно е сигурно: то избива отнякъде. Навярно поток от алчност, омраза, гняв, непростителност, съперничество, клюка, сексуални грехове или безброй много други форми на робство са обсебвали плътта им. Често при такова състояние на заблуда или обида хората си въобразяват, че са наред с Бога, а всички други власти са крайни, легалистични или недосегаеми.

В случаи като Каиновия, ако се надигнат срещу Божията директна власт, те принизяват образа, властта и силата на Бога до изгодно за тях ниво и непростителността им все повече нараства. Изповядват Неговото господство, но всъщност служат на един Исус, изграден по техен образ. Без да осъзнават, в сърцата си са издигнали своята логика над трона и властта на Бога. Така или иначе, те не виждат истинското си състояние заради заблудата в сърцата им.

Ако бяхте казали на Каин, когато все още бе млад, с чувствително сърце и служещ на Бога: „Един ден ще убиеш собствения си брат“, той щеше да е шокиран и би отговорил веднага: „Невъзможно е. Никога не бих го направил!“ Но по-късно Каин отвори в себе си врата за беззаконието и извърши немислимото преди.

Един ден и ходещите, и неходещите на църква хора ще застанат пред Бога и ще бъдат съдени за своето беззаконие. Но ако можехте да проследите курса на живота им, никога не бихте си представили, че ще свършат така. Дори сега те в никакъв случай не биха допуснали, че са в пътя на беззаконието, но в Съдния ден, когато истината се открие, ще се чудят:КаксъммогълдаизпаднавтакованепокорствокъмБожиитепътища?“Тъжният отговор ще бъде, че те никога не са обичали и възприемали истината, че трябва да са под Неговото прикритие.

Има само една надежда за хората в заблуда: Божията милост да отвори очите им и светлината на Неговата истина да прогони тъмната сянка на заблудата. Викът на моето сърце – и целта на тази книга – е да предпази хората от властта на заблудителната сила на беззаконието и да освободи чрез светлината на истината онези, които вече са пленници. Проповядвал съм това послание по целия свят и когато запитам колко хора са изпадали в непокорство, отговорът винаги е зашеметяващ – обикновено над 50 процента. Повечето признават: „Не знаех, че непокорството е там, докато истината не го разкри в сърцето ми.“

Аз също признавам, че не пиша тази книга като човек, който никога не е бил побеждаван от скритата сила на беззаконието. Не, оказвал съм се в нейната ужасна хватка, а Бог в Своята милост е изобличавал грешките в моето сърце и пътища. Споделям с вас онова, което зная и от което съм бил освободен. Толкова съм благодарен на нашия Господ и на Неговата нежна милост!

Бог снизходително се опитва да отвори очите ни към области на непокорство, но както беше при Каин, ние няма да видим истината, докато най-напред не смирим себе си. В следващата глава ще видим изключителната важност, която смирението има в нашето избавление, както и фаталните последици от гордостта.