ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Плодъткойто ядемдокато пребъдваме под прикритието Муни въвежда в Неговото пиршествотам ние вкусвамеот изобилието Му

Започнахме тази книга с напомнянето за трагичното решение на първата брачна двойка. Те излязоха извън прикритието на Всемогъщия и намериха източник на добро и зло извън шатрата на Бога. Те отхвърлиха Неговата власт, но ние трябва и можем да продължим да се учим от тяхното падение и това на хората, които ги последваха.

Нека да приключим с обратната страна – наградата за тези, които останат под сянката на Всемогъщия.

Пожелах сянкатамуи седнах под неяи плодът му бе сладък в устата миДоведе ме в дома на пированиетои знамето му над мене бе любов (Песен на песните 2:3-4).

Под Неговата сянка е дървото на живота. Плодът има трайна сладост. Плодът, от който Адам и Ева ядоха, изглеждаше добър за окото на разума, но накрая донесе смърт. Това се отнася за всички плодове, откъснати от дървото на разума. Плодът, който ядем, докато Пребъдваме под прикритието Му, ни въвежда в Неговото пиршество. Там ние вкусваме от изобилието Му.

Твърде вероятно е, докато сте чели тази книга, да сте изпитали болката на изобличението. Тя не винаги е нещо лошо. В този случай тя показва две неща: първо, вашата съвест не е закоравяла и е чувствителна към Святия Дух. Второ, има изход – нарича се покаяние. Има съществена разлика между изобличение и осъждение. И двете са съпроводени с болка, но при едното има изходен път, докато при другото няма. Покаянието не е нищо повече от промяна на сърцето, което води до промяна на ума и на действията. Важното е да кажете: „Господи, правил съм нещата по своя начин. Виждам, че всичко е суетно, сега избирам да се подчиня на Твоите пътища.“ Въпрос на избор е да оставиш пътя на логиката, роден от дървото надоброто и злото, и да се върнеш в пътя на покорството. Чрез молитва и размишление открийте сърцата си и позволете на Святия Дух да посочи областите на непокорство в живота ви. Ако е необходимо, прегледайте главите, които се отнасят специално за вашата ситуация. Оставете Божието Слово да прегледа живота ви. Светлината на Неговото Слово разкрива области на непокорство. Те са свързани с Божията директна или делегирана власт. Запишете си ги на отделен лист хартия. След като сте го направили, нека да се помолим заедно за получаване на прошка и възстановяване.

Татко небесни, в името на Исуспрости ми моето непокорство и неподчинениеЖивял съм според собственотосиразбиране и затова съм бил непокорен в следните области:

Имам: (от вашия списък и зповядайте всяка област на грях към Неговата властВключете както директната,така и делегираната власт).

Покайвам се за всяка от тези области на мисълта и поведениетоМоля Те да ми простиш и да ме очистишскръвтана моя Господ Исус.

Желая да се покорявам на Твоята власткато също така ще бъда покорен на семейнитегражданските,църковнитеи обществените властикоито си поставил над моя животДай ми Твоята благодат не само да желая,но и да изпълня товакоето Ти е угодноМоля се за сърцекоето се удоволства в покорство и подчинение.Поверявамживота си на моя Господ Исус Христос и оставям всяка форма на непокорствоПо какъвто и да е начин даси мепризовал да прославя Твоето имеаз с готовност се подчинявамАмин!

Ако е уместно, отидете лично или напишете писмо на тези хора в позиция на власт, които сте записали и им искайте прошка. Не става въпрос да бъдете обвинени или да се оспорва вашия случай, но това е възможност за вас да поемете отговорност за вашето участие в определени трудни ситуации. По този начин ще започнете да виждате Божията ръка да се движи във ваша полза.

Благодаря ви, че избирате пътека, толкова противоположна на курса на този свят. Чрез покорството си ние ускоряваме целите на нашия великолепен Цар. Наградата за покорството ни ще бъде голяма.

А ОнзиКойто може да ви пази от препъванеи да ви представи непорочни в радост пред Своята слава,на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господда бъде слава и величиеи порадивсичките векове, и сегаи до всички вековеАмин (Юда 24-25).

Не забравяйте: Стойте ПОД ПРИКРИТИЕ!