Съдържание Цялата книга на една страница

23-ти псалм на Давид

1. Господ е пастир мой; не ще бъда в лишение.

2. На зелени пасбища ме успокоява, при тихи води ме завежда.

3. Подкрепя душата ми, по пътеките на правдата ме води заради името си.

4. Дори и в долината на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло, защото ти си с мен; твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават.

5. Приготвил си за мене трапеза пред враговете ми; помазал си с елей главата ми; чашата ми се прелива.

6. И наистина, благост и милост ще ме съпровождат, през всичките дни на живота ми; и ще живея в дома Господен дълги дни.

Този псалм е за младите. Какво по-хубаво, ако един млад човек може да каже: „Господ е пастир мой!“

Но този псалм утешава и възрастните и уморените: „И в долината на смъртната сянка ако ходя … Ти си с мен!“

следваща глава Отровата на беладоната