Съдържание Цялата книга на една страница

Това писмо съдържа:

Улицата и номера на дома: Библията говори: „Зная делата ти и где живееш …“ (Откровение 2:13).

„Ти знаеш когато сядам и когато ставам; Ти отдалеч знаеш помислите ми. Издирваш ходенето ми и лягането ми. Отдъхвам си, Ти ме обкръжаваш и всичките ми пътища ти са известни … Обкръжил си ме отзад и отпред …“ Псалм 139 (по слав. 138) стихове: 2, 3, 5. Има ли по-точен адрес? Нима това не е най-добрият? Това е обръщение към сърцето ти.

Фамилията и името:

Библията те нарича грешник (Римляни 5:8). Целият свят е виновен по отношение на Бога (Римляни 3:9-12). Отвътре, от сърцето на човека произлизат лошите мисли, съпружеските изневери, кражбите, алчността и т. н… (Марк 7:21). Нужно ли е да продължаваме? Мисля, че не си струва. Но това е твоето име – името на сърцето ти.

Осъждане и присъда:

Това писмо явява ли се Божия присъда? Да, ужасно е, но е така! Бог знае всяко зло, което си направил. А за греховете си, ти си осъден на затвор – това е вечно неугасващ огън. Нима това не е ужасно? Помисли си!

Разбираш ли, че си заслужил всичко това? Но и от това положение има изход. Който честно си признае: „Аз съм загубен човек и виновен пред Бога.“-за такъв има блага вест. Това е Евангелието.

Милост и оправдание:

Остава фактът, че Христос е изтърпял големи страдания от хората и накрая, на всичко това отгоре, Той е бил прикован на кръста.

Когато е висял на кръста, Христос е бил изоставен от Бога. Бил ли е Той виновен? Не! И още един път, не! Той е Христос и е нямал ни едно петънце от грях или порок.

Тогава, защо е бил изоставен от Бога? Защо е трябвало да понесе върху себе си греха на цялото човечество и смъртта?

Той е трябвало да извърши това, за да те спаси от това наказание. Бог е сложил всички наши беззакония и грехове на Него – „Наказанието на нашия свят е било на Него“ (Исая 53:5).

Повече от 1000 обещания:

Това е главното съдържание на Божественото писмо.

1. Ти си лош човек и Бог е длъжен да те осъди.

2. Но Бог е любов (1 Йоан 4:8) и желае да ти прости всички твои грехове. Той може да извърши това, защото „Някой“ е взел на себе си твоите грехове и е станал посредник между тебе и Бога – това е Исус Христос, Единородният Божий Син, който е взел върху себе си осъждането на всички грешници и е заплатил за това със Своя Живот, проливайки Своята драгоценна кръв.

И това спасение е за всеки един, който честно признае вината си пред Бога и повярва, че Спасителят е свършил всичко, което е трябвало да свърши за него на кръста, на Голгота. Необикновено грамадното богатство, което е в повече от 1000 обещания ще бъде за този, който го приеме.

Какъв е твоят отговор на това писмо от Бога за тебе?

Аз съм Библията Книга на Книгите.

Аз съм Книгата, която е написал Бог.

И все пак Аз съм само някаква книга.

2 части.

66 книги.

40 писатели в продължение на 1600 години.

Моето най-голямо значение и съдържание е ХРИСТОС.