Съдържание Цялата книга на една страница

Разстреляната Библия

Слушай, защо ти е простреляна Библията? Ами това е страшно зло. Може ли да се стреля по Библията?-попитал млад човек един стар войник взимайки в ръцете си Библията му.

Не, това съвсем не е лошо,- отговорил той,-тази Библия два пъти ме е спасявала. Първия път ми е показала пътя към Спасителя, а втория задържа смъртоносен куршум. Ще ти разкажа как се случи това. Беше по време на войната. В момента се водеше битка и аз трябваше да премина от един окоп в друг. Внезапно почувствах удар в гърдите и веднага след това остра болка. Както винаги носех със себе си Библията в горния джоб на рубашката си. Ако не беше Библията, смъртоносният куршум щеше да достигне сърцето ми. Но Библията я задържа. Отървах се с неголяма рана. Ето защо точно тази Библия, простреляна ми е толкова скъпа.

следваща глава Продадената Библия