Съдържание Цялата книга на една страница

Разкъсаната Библия

Чрез Библията получават благословение не само хиляди, но милиони хора. Много често, една страничка, или даже само един стих от Свещеното Писание е вече зърното, което донася стократен урожай.

В едно малко немско градче, продавали на търг имуществото на един изпаднал в дългове човек. Сред нещата се намирала голяма Библия. Към нея никой не проявил интерес. Но накрая, все пак се появил човек, който я получил срещу няколко пфенига. Тъй като книгата не му била нужна, той решил да използва листата й за да си увива неща когато му е нужно. Естествено, той не знаел и дума за огромното значение, което има тази книга. Нали сам Бог е казал: „И така моето слово, което излиза от устата ми, не се връща при мен напразно“ (т.е. безрезултатно) – (Исая 55:11).

В този град живеел човек, съвестта на когото постоянно го мъчела, тъй като бил виновен за смъртта на един човек. Не намирал покой ни денем, ни нощем. Щом чуел думата „убиец“, струвало му се, че тази дума му я казват или крещят на него лично. Като, че ли тази дума била постоянно пред очите му като написана с пламтящи букви.

Един ден, той изпратил сина си в магазина да купи сапун. Детето се върнало със сапуна, завит в някаква хартия. Бащата разгънал пакетчето бавно и внезапно вниманието му било привлечено от текста, написан на листчето: „…а без проливане на кръв няма прошка“ (Евреи 9:22). Отначало той не можел да разбере. Безспорно той искал да му се прости и затова желаел да узнае, що за книга е това, и какво пише по-нататък.

Отново изпратил сина си в магазина. Но този път на листа, с който била завита покупката било написано: „Кръвта на Исус, Неговия Син ни очиства от всякакъв грях. Ако казваме, че нямаме грях, то лъжем самите себе си и в нас няма никаква истина. Ако изповядаме греховете си, то Той, бидейки верен и праведен ще ни прости греховете (нашите) и ще ни очисти от всякаква неправда“ (1 Йоан 1:7-9).

Тези думи като че ли осветили с ярка светлина цялата му душа. От него, като че ли паднал голям товар. „Има прошка, има очистване!“ – зарадвал се човекът.

Да, сега той знаел, че ако признае вината си пред Бога, ще бъде очистен от греховете си чрез кръвта на Исус Христос. Човекът, който бил измъчван от съвестта си дълги години, постъпил така, както било написано на листчето. Така, той намерил мир за сърцето си. Ето така, Словото Божие, макар и на скъсано листче направило щастлив един човек.