Съдържание Цялата книга на една страница

Призиви

Ти не вярваш?

Ти знаеш повече?

Ти имаш свои доказателства, че Библията не е Слово Божие?

Тогава, моля те, изпрати на адреса, написан на края на тази брошурка имената на пет души, които ти смяташ, че си ощастливил, доказвайки им, че няма спасение и, че тези хора от лоши, са станали добри.

А аз ще ти назова 50 души, които действително са се изменили, благодарение на Библията, т.е., пияници, безбожници и други пропаднали хора, станали след това честни, добри и щастливи.

Библията е изменила милиони души.

следваща глава Библията е: