Съдържание Цялата книга на една страница

Основно почистване

Спалнята му изглеждала най-ужасно. По всичките стени висели изрезки и снимки, пожълтели от времето.

Веднаж при него дошъл чичо му – художник. Той бил много опечален от състоянието, в което била спалнята на племенника, но нищо не казал. След няколко дена му изпратил хубава картина, образец на съвършенство. На картината било намерено почетно място на стената в спалнята, но затова трябвало да се махнат няколко фотографии.

Сега като че ли в стаята преобладавала съвсем друга, по-чиста атмосфера, защото от стената изчезвали една след друга старите фотографии и изрезки, които били в ярък контраст с картината.

Ако започнеш да четеш Библията, може да се случи да изчезнат някои неща и от твоята стена или долапче. Кой знае, но може да изчезне и някое тъмно ъгълче, и от твоето сърце.

„А тези, които се занимаваха с чародейство и бяха доволно много, се оказаха 50.000 драхми. С такава сила растеше и се засилваше Словото Господне“ (Деяния 19:19-20).