Съдържание Цялата книга на една страница

Осквернената Библия

Това се случило във Франция. Някакъв мисионер подарил една Библия на хазяина на дома, където бил отседнал да нощува. Стопанинът приел подаръка веднага, откъснал няколко листа от Библията, свил си цигара и запушил. Това силно опечалило мисионера и разочарован, на другата сутрин, той се отправил на път.

Минали няколко години. Същият мисионер отново се появил по тия места. Посетил дома, където нощувал. Семейството било претърпяло страшна загуба. Най-старият син бил загинал на фронта. Точно в същия ден, когато мисионерът посетил старите си хазяи, се получили вещите на загиналия. Между тях се намирала и Библията. С дълбоко съчувствие към семейството на загиналия, мисионерът се опитал да утеши доколкото може родителите. Той взел Библията и веднага я познал. Била същата, която той някога им бил подарил и от която били скъсани няколко листа. Мисионерът мълчаливо я отворил и намерил няколко ръкописни думи, писани от загиналия: „Презрял и подиграл й се, а накрая повярвал. Тя ми послужи за спасение.“

„Тревата съхне, цветето повяхва, а словото на нашия Бог ще пребъде вечно“ (Исая 40:8).

Библията не се нуждае от защитници. Тя ни показва, колко човек е развален: „Защото Словото Божие е живо и действува по-силно от двуостър меч; то прониква до разделянето на душата и духа, на ставите и мозъка и съди помислите и намеренията на сърцето“ (Евреи 4:12). Свойствено е за хората да заглушават своята съвест, а тъй като Библията показва на човек всичките негови недостатъци, то човешкият стремеж е да се избави от нея. А това е подобно на човек, счупил огледалото, защото му показвало цялата му нечистота.

Събери всички книги, които отхвърлят Библията, като Слово Божие и ги нареди на куп. Струва ми се, че ще се получи купчина по-висока от върха на катедралата в Кьолн. Сложи на другата страна Библията. Все пак Библията е надживяла всички тези книги. „Защото всяко предприемане, и всяко дело ако е от хората, ще се разруши. А ако е от Бога, то вие не можете да го разрушите; пазете се, да не се окажете богопротивници“ (Деяния 5:39).

следваща глава Призиви