Съдържание Цялата книга на една страница

Непостижимо?

Библията не е за мен, – казал Петър на приятелите си, – защото в нея е написано нещо, което не мога да разбера.

Неговият приятел Николай добре знаел, че това е само претекст, тъй като точно предния ден Петър бил крал ябълки от чужда градина.

Като помислил Николай казал:-Има едно нещо, казано в Библията, което ти непременно ще разбереш.

Какво именно? – попитал Петър.

Не трябва да крадеш! – твърдо казал Николай.

Като си спомнил за ябълките, Петър го хванало срам. На това той нищо не могъл да отговори.

следваща глава Моето писмо