Съдържание Цялата книга на една страница

Най-разпространената книга в света

Библията принадлежи към първите книги, които някога са били превеждани. В наше време, например, се счита, че Библията, или части от нея са преведени на 1800 езика.

В целия свят, непрекъснато работят хиляди учени над други преводи на Библията. Примерно, още около 1000 малки езикови групи хора нямат превод на Библията на собствения си език, но 97% от населението на света може да я чете, или да чете поне части от нея. На следващите страници ще намериш примери на превод на един от така наречените златни стихове:

Йоан глава 3: стих 16

Това изречение написано от апостол Йоан е наречено „Евангелието в миниатюра“, или „сърцето на Библията“, тъй като в него намираме Божията любов отдала за нас Своя Син, за да не погине нито един, а всички – да! всички без изключение, вярващи в Него да имат вечен живот.

следваща глава Книга за целия свят