Съдържание Цялата книга на една страница

Най-малката напечатана Библия

Малка, напечатана Библия с размери на кибритена кутийка, т.е., 4,5 см. на 3 см. ширина и 2 см. дебелина има 872 страници. Тази Библия тежи 20 грама. Тя може да се чете само с лупа. Напечатана е в Англия.

Показаният в оригинал негатив съдържа 1245 страници на Свещеното Писание. Това е най-микроскопичната Библия. Мащаб: 48.000:1

Това печатане е станало възможно само благодарение на така наречения процес РПЦМИ (РСМ1).

Да се чете тази Библия е възможно само с помощта на специални съоръжения, или на микроскоп.

следваща глава Най-голямата Библия