Съдържание Цялата книга на една страница

Моето писмо

Библията е писмо написано лично за мене. Всички предупреждения в нея са за мене. Исус Христос умря за мене. Той ми предлага спасение лично за мене.

Ако желая да бъда спасен, то съм длъжен да приема Исус Христос, като личен Спасител.

следваща глава Вярвай на Неговите думи