Съдържание Цялата книга на една страница

Магнетофонен запис

Един мой познат – известен музикант свири на много различни инструменти. С помощта на своя магнетофон той създава удивителни музикални произведения. Разказвал ми е как го прави: „Отначало вземам моя обой и записвам първи глас на магнетофонната лента. После, без да изтривам от лентата записаното, връщам се в началото и записвам и алта. По такъв начин записвам един след друг различни инструменти до най-ниския – баса.“

Ето на тази магнетофонна лента са записани 8 музикални инструмента. Искаш ли да чуеш окончателния резултат?

И ето, слушам удивителна музикална капела. Но все още не мога да разбера и питам: „Що за капела е това“? Моят приятел се засмя и каза: „Тук свиря само аз.“ Да, великолепна беше тази капела, изпълнявана от един единствен човек, но на различни музикални инструменти.

„Да, каза моят приятел, познавам един човек, на когото му се бе удало да направи магнетофонен запис, състоящ се от 30 музикални инструменти. Беше се получила цяла симфония, изпълнена само от един човек.“ Така един, единствен изпълнител бе вдъхнал своето дихание в различни инструменти.

Точно така е било и с Библията. Тя е написана от 40 различни човека – Божиите инструменти, но всички вдъхновявани от един и същи „Изпълнител“-Бог. Той е вдъхвал Своето Дихание – животворния си Дух във всеки един от тези 40 инструмента. Това е и чудото на Библията. Библията не е човешки глас, тя е глас Божий.

следваща глава Това писмо съдържа: