Съдържание Цялата книга на една страница

Кумранските пещери

В 1947-ма година, близо до Мъртво море, едно арабче овчарче се загубило и объркало пътя си. Някъде сред голите скали, недалеч от Кумранските развалини, то видяло цепнатина между скалите. С голямо усилие овчарчето се промъкнало в този процеп. Оказало се, че било вход на една от още неоткритите за времето пещери.

Когато се намерил вътре, младият овчар забелязал цяла поредица от глинени съдове. В тях се намирали свитъци от ръкописи.

По-късно станало ясно, че много столетия преди това, там били скрити скъпоценни ръкописи, за да бъдат запазени от врага и съхранени от времето. Овчарчето взело един ръкопис със себе си и след време, било страшно удивено, че археолозите силно се заинтересували от тази находка. От този момент, между араби и учени започнал хищен лов за тези ръкописи.

В течение на няколко години, в тази местност били открити няколко тайни библиотеки.

Цената на тези ръкописи достигнала милиони.

Сензационните находки на ръкописите до Мъртво море предизвикали жив интерес сред учените и днес още се работи над разшифроването на тези текстове.

За нас, от тези ръкописи най-важен е този на книгата на Исая. Той се пази в университетската библиотека на град Ерусалим. С помощта на специална модерна апаратура в ядрената физика е установено, че ръкописите от книгата на пророк Исая, намерени в Кумранските пещери са написани около 70 години преди Христа.

А на всички учени, които говорят, че Библията е пълна с грешки, отново бе доказано, че твърдението им не е вярно. Тези учени мислеха, че новооткритите ръкописи ще потвърдят, че нищо от книгата на Исая не е правилно. А какво излезе при щателно изследване на този ръкопис?

За всеки читател на Библията е приятно да узнае, че тези древни ръкописи не са нищо друго освен едно ново доказателство на дословна, даже буквална точност на святата книга – Библията.

Божието слово е скала. Тя е неопровержима.

Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат (Матей 24:35).

следваща глава Критика на Библията