Съдържание Цялата книга на една страница

Критика на Библията

След прочитането на тази брошурка, може би ще кажеш: „Да, но все пак, има много мъдри хора, които твърдят, че Библията е дело на човешка ръка, пълна с митове, предания, измислици и легенди (изкуствено прикрити исторически случки) и оттам следва, че е пълна с разни заблуждения. Това е било доказано от много учени, както и от модерната теология.“

На това, желая първо да те попитам: „Слушал ли си това от човек, който така говори за Библията, да е говорил с любов и дълбоко уважение за Исус Христос?“

Повярвай ми, че чрез тях и така наречената им критика на Библията, много хора искат да оправдаят себе си и да лишат Словото Божие от неговата сила. На тях им е много неприятно да признаят, че са грешници и, че спасението се намира в Исус Христос, от което те толкова много се нуждаят. Те ненавиждат това, че Библията ни открива Божия Син (Йоан 15:22-24), това, че Той ни говори, че хората са зли (Йоан 7:7). Но Бог иска да открие очите на своите изпаднали в грях създания, да видят действителността, да им даде възможност да познаят, че Божият Син е бил на земята, че е вършел чудеса, че е умрял и е възкръснал. Който осъзнае всичко това, ще повярва и такъв човек ще се убеди, че Библията е боговдъхновено Слово.