Съдържание Цялата книга на една страница

Кой не се моли …

Един селянин бил поканен на някакъв празник у богат човек. Около трапезата се намирали много почтени и важни гости. Преди да започнат да се хранят, никой от присъствуващите не счел за нужно да поиска Божието благословение за храната, само селянинът станал и се обърнал към Бога с молитва.

Един от гостите му казал с насмешка: – Слушай драги, нима у вас на село и досега е останала тази привичка и всички се молите преди ядене?

Не, отговорил селянинът, това не мога да кажа, че всички се молят.

Да, може би не всички, молят се само старите и изостаналите хора, намесил се в разговора друг.

И това не е така. Аз имам в плевнята свиня с прасенцата си, те също не се молят. Но който не се счита за животно, обикновено благодари на своя Създател за храната и питието. което има.

Към това няма какво да се прибави.

следваща глава Съвет