Съдържание Цялата книга на една страница

Книга за целия свят

Написана от 40 души, преведена от стотици, напечатана от хиляди, прочетена от милиони.

Когато Мартин Лутер издал своята немска Библия, в момента били в ход 15 превода. В 1600-а година имало вече 40, а в 1700 само 52 превода на Библията. След това, по цяла Европа се създали мисионерски общества. Изпратените от тях мисионери, които проповядвали по цялата земя Евангелието, имали силно желание да притежават Библията на съответния местен език. Цяла армия лингвисти се заела за тежката работа на превода на Библията.

В 1661-а година се появила Библия в Нипмук, на северно-американско-индиански език. След това излязла етиопска Библия, след нея тамилска Библия за индийците. В 1744-а година ескимосите в Гренландия получили на свой ред Библията.

Един преводач може да изпълни своята работа по превода на Библията средно за три години, някои работят над нея през целия си живот, тъй като езикът й е много труден и най-напред трябва да се изследва.

При преработка на преведени образци, в последно време се използват компютри. Изискващото много време преписване отново на прегледан текст, изключва грешките.

В 1800 година, Библията или части от нея били преведени на 75 езика. В 1900 година имало вече 567 превода, в 1953-а те били 1167, в 1978-а-1660, а днес е на повече от 1800!

Библията е станала най-разпространената книга в световната литература.

следваща глава Чие е това слово?