Съдържание Цялата книга на една страница

Как да се чете Библията?

1. По възможност ползвай Библия, която е преведена от оригинала. За голямо съжаление има преводи, които имат големи отклонения, тъй като преводачите са превели така, че да бъде разбрано на прост, разговорен език.

2. Постави си твърдо правило да отделяш за четенето на Библията поне по 15 минути на ден. (В едно денонощие има 96 пъти по 15 минути. Един от тези 96 пъти – отдай на Бога!) Повярвай, след известно време, тези 15 минути ще ти се видят малко.

„Те приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията…“ (Деяния 17:11).

3. Няма никакво значение кое време от денонощието ще отделяш за четене на Словото Божие. Ние съветваме: рано сутрин или късно вечер, тъй като това е най-спокойното време на деня, но по-добре е сутрин, още преди да си зает с дневните грижи и задължения. (Псалм 5:3)

4. Чети Библията спокойно, без да преминаваш бързо и размишлявай над прочетеното.

5. Моли Бога, да ти даде да разбереш прочетеното. Никой не може да ти обясни прочетеното от Библията по-добре от Този, който я е написал.

6. При четенето помисли:

Как това може да измени нещата по отношение на теб.

Чети така, като че ли Библията е написана изключително за тебе.

Ако четеш предупреждение или поучение трябва да мислиш: това е за мене.

Ако четеш някакво обещание, мисли: това действително е за мене.

7. Желателно е, когато четеш да носиш със себе си молив, за да подчертаваш такива места, които считаш за важни. Така при случай, можеш бързо да ги намериш. Подчертавай и такива думи, които срещаш често като: грях, прошка, покаяние, милост, любов Божия…

8. Всичко, което си прочел, обсъди в молитва с Бога.

Прочети цялата Библия от началото до края и после отново отначало. И всеки път тя ще ти се вижда по-прекрасна и по-понятна.

Научи наизуст тези места от Библията, които са станали за теб скъпи и особено важни.

Отваряй Библията си тогава, когато:

ти търсиш мир (Римляни 5:1-2)

всичко се развива, както ти искаш (Псалм 21)

започваш някакво ново начинание (Притчи 16:3)

желаеш да се отнасяш с околните добре (Римляни 12)

безпокоиш се за членовете на семейството си (Галатяни 6: 1-10)

загубил си храброста си (Псалм 42 и 43)

нуждаещ си (Евреи 13)

твоите приятели те изоставят (Матей 5)

настъпват изкушения (Матей 4 ; Псалм 139 ; Яков1)

прекалено много дела имаш (Псалм 71)

не можеш да заспиш (Псалм 3:6 ; 56:4 ; 129)

спорил си с някого (Матей 18 ; Яков 4 ; Ефесяни 4 )

уморен си (Матей 11:28-30)

жадуваш за прошка (Лука 15: 11-32)

вярата ти е отслабнала (Евреи 11)

болен си (Псалм 39:41; Йов 1-41 глави).

струва ти се, че Бог е далеч от тебе (Псалм 138).

чувствуваш се самотен и неуверен (Йоан 17).

съгрешил си (Псалм 51; Исая 53; 1 Йоан 1:7-10).

Най-голямото съкровище в света е БИБЛИЯТА-СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

„Това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, син Божий и вярвайки да имате живот в негово име“ (Йоан 20:31).

Чети ежедневно това писмо – Библията.

Бог чака отговор от тебе.

Имате ли въпроси?
Ние с Божия помощ ще ви отговорим.
Желаете ли да имате Книга на Книгите?
По ваше желание ще ви пратим безплатно част от Библията.
Моля ви пишете ни.
За разпространение могат да бъдат поръчвани малки трактати.
Стефка Йорданова Стоичева,
ул. „Ландос“ 24,
бл. 2, бх. А, ап. 13,
ПЛОВДИВ 4006,
БЪЛГАРИЯ.